Право на интелектуалната собственостОсигуряването на адекватна защита на правата на интелектуална собственост е ключово за всеки бизнес, независимо дали става дума за малък стартъп или за голям концерн. Ако закъснеете със защитата или изобщо не направите стъпки в посока гарантиране на правата си, това може да се отрази пагубно на бизнеса. Загуба на приходи, клиенти, контрагенти са само част от възможните негативни последици.

Защо е важно да защитите правата на интелектуална собственост?  Интелектуалната собственост ви отличава от вашите конкуренти, отличава продуктите ви от тези на конкурентите ви, помага ви да промотирате продуктите си пред клиентите. Тя формира съществена част от вашия маркетинг и от изграждането на вашия бранд. Интелектуалната собственост ви дава възможност да предложите на клиентите си нещо ново и различно.

Инвестицията в защита на правата на интелектуална собственост може да се окаже изключително доходоносна за компанията. Интелектуалната собственост може да бъде продадена или лицензирана, като по този начин може да увеличите пазарния дял на вашия бизнес или да увеличите приходи на компанията си. Обмисляте продажба на бизнеса си? Тогава защитата на интелектуалната собственост на компанията може да увеличи цената, която ще получите за продажбата.

Част от правата на интелектуална собственост се получават автоматично и не е нужно да предприемате никакви специални стъпки. За да защитите други ваши права обаче е необходимо да се премине през стриктни процедури по заявяване и регистрация.

Как можем да сме ви полезни?

В областта на защитата на правата на интелектуална собственост Адвокатска кантора Вълчева може да ви съдейства в следните основни насоки:

  • Правен анализ относно нивото на защитата на интелектуалната собственост на нашите клиенти;
  • Правни съвети за осигуряване на адекватна защита на правата на интелектуална собственост (авторски права и сродни на авторските права, търговски марки, промишлен дизайн, ноу-хау);
  • Изготвяне на нужните договори, заявления и други документи във връзка с защитата на интелектуалната собственост;
  • Правни консултации във връзка с използването, лицензирането и прехвърлянето на права на интелектуална собственост;
  • Участие в преговори за сключване на лицензионни договори и договори за прехвърляне на правата по интелектуална собственост, изготвяне на съответните договори;
  • Процесуално представителство във връзка с защита на правата на интелектуална собственост;
  • Съдействие за извънсъдебно разрешаване на спорове в сферата на интелектуалната собственост чрез преговори и медиация.