За насАдвокатска кантора Вълчева съдейства на български и чуждестранни клиенти за осъществяване на техния бизнес в България.

Ние не само решаваме правни проблеми, но и подпомагаме клиентите ни в реализирането на техните бизнес цели. За нас не е достатъчно да кажем на клиентите какво не могат или какво е трудно да направят. Нашата задача е по-скоро да предложим законосъобразни и икономически адекватни решения, които са лесни за изпълнение. Нашите клиенти могат да очакват ясни и добре обосновани препоръки.

Често клиенти се свързват с нас за съвет, след като са се изправили пред сериозен правен проблем. Ние, разбира се, се справяме с тези ситуации. Въпреки това предпочитаме да съветваме нашите клиенти на достатъчно ранна фаза от бизнес начинанията им, така че да им обърнем своевременно внимание върху потенциалните правни проблеми и да им покажем възможните решения.

Адвокатска кантора Вълчева е малка кантора, но ние вярваме, че качеството на правните услуги не се предопределя от големината на кантората, а зависи от квалификацията на работещите в нея адвокати. Поради тази причина ние постоянно надграждаме нашите знания и опит. Стараем се да сме в крак с новостите в законодателството и своевременно да уведомяваме клиентите си за всички законодателни промени, които касаят техния бизнес.

Клиентите ни могат да разчитат на ясна комуникация, практични решения и бърза реакция.