С изменения в Търговския закон се премахват акциите на приносител

С изменения в Търговския закон се премахват акциите на приносител

В брой 88 от 23.10.2018 г. на Държавен вестник са обнародвани промени в Търговския закон, касаещи видовете акции, които могат да бъдат издадени от акционерните дружества. Какво се променя в Търговския закон? С направените изменения на закона се премахва възможността за акционерните дружества занапред да издават акции на приносител. Акциите на прино...

Read More

Как да избегнете обичайните правни грешки при стартиране на бизнес?

Как да избегнете обичайните правни грешки при стартиране на бизнес?

Повечето хора, които са решили да развиват някакъв бизнес, рано или късно стигат до фазата, в която трябва да регистрира фирма. И тук резонно се появяват куп въпроси. Как да го направя – сам, със съдействието на адвокат, чрез покупка на фирма от познат или непознат? Колко ще струва? Какви са рисковете и последиците за […]

Read More

Важни изменения на Закона за обществените поръчки

Важни изменения на Закона за обществените поръчки

В извънреден брой 86 на „Държавен вестник“от 18.10.2018 г. са обнародвани съществени промени в Закона за обществените поръчки, с които се цели да се увеличи публичността и прозрачността при възлагане на обществени поръчки и да се повиши ефективността при разходването на обществените средства. Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на ...

Read More

Ново тълкувателно решение относно Закона за устройство на територията

Ново тълкувателно решение относно Закона за устройство на територията

Върховният административен съд прие ново Тълкувателно решение № 1 от 17.09.2018 г. на ВАС по т. д. № 4/2016 г., ОСС, I и II колегия касаещо строителното право. Върховните съдии се произнесе по следните въпроси: Какъв е правният характер на срока по чл. 216, ал. 7 от Закона за устройство на територията (преклузивен или инструктивен), […]

Read More

Нови изисквания при продажби през електронен магазин

Нови изисквания при продажби през електронен магазин

С обнародваната на 28.09.2018г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства бяха приети нови изисквания, приложими за всички лица, извършващи продажби през електронни магазини в България. Основната цел на направените в наредбата промени е засилва...

Read More