Подаване на информация към НАП – нови изисквания при продажби през електронен магазин

С обнародваната на 28.09.2018г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства бяха приети нови изисквания, приложими за всички лица, извършващи продажби през електронни магазини в България.

Основната цел на направените в наредбата промени е засилване на финансовата дисциплина и подобряване на контрола при отчитането на търговските обороти.

Какво ново се въвежда с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18?

Основните насоки, в които приложимата правна уредба е изменена и допълнена, са следните:

 • изменения, касаещи лицата, извършващи продажби/зареждания на течни горива;
 • промени относно реда за извършване на сторно операции;
 • въвеждане на изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти, към лицата – производители/разпространители на такива софтуери и към лицата – потребители на такива софтуери;
 • промени, засягащи лицата, които извършват продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин;
 • промени, касаещи лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност и др.

Какви са новите задължения на собствениците на електронните магазини? В какви срокове трябва да се изпълнят?

Всяко лице, желаещо да извършва продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация съгласно Приложение № 33 по електронен път с квалифициран електронен подпис в Портала за е-услуги на НАП ( https://inetdec.nra.bg/ ). Това задължение трябва да се изпълни, независимо дали лицето използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет.

Ако лицето извършва търговия през няколко онлайн магазин, то трябва да пусне информация съгласно Приложение № 33 отделно за всеки един от магазините.

При настъпване на промяна в подадената към НАП информация или при прекратяване на дейността по продажби чрез електронен магазин, в НАП трябва да се подаде актуализирана информация за промените в 7 дневен срок от настъпването им.

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл.38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.

Какво трябва да направят лицата, които вече извършват търговия през електронен магазин към датата на влизане в сила на новите изисквания?

Изискванията, касаещи търговците с онлайн магазини, влизат в сила 3 месеца след обнародването им в Държавен вестник, т.е. новите разпоредби за електронната търгония ще са в сила считано от 28.12.2018 г.

Лицата, които към 28.12.2018 г. вече осъществяват търговска дейност чрез електронен магазин , в срок до 28.03.2019 г. трябва да подадат в НАП информацията съгласно Приложение 33. Информацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис в Портала за е-услуги на НАП ( https://inetdec.nra.bg/ ).

Какви данни трябва да подават към НАП лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин?

Всяко лице, извършващо продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, трябва да подаде информация в НАП относно:

 • наименование на електронния магазин;
 • наименование на домейна на електронния магазин;
 • информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин;
 • вид на продаваните стоки/услуги – по номенклатура;
 • начало на работа на електронния магазин – дата;
 • прекратяване на работата на електронния магазин – дата (в случай че дейността е прекратена).

Ако продажбите се извършват чрез ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа), в НАП се подава информация за:

 • наименование на онлайн платформата;
 • уеб адрес на онлайн платформата;
 • данни за оператора на онлайн платформата – наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, адрес, електронен адрес.

Ако продажбите се извършват чрез собствен или нает електронен магазин, в НАП се подават:

 • информация за собственика на домейна;
 • информация относно това къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин;
 • данни за лицето, извършващо поддръжка на сайта на електронния магазин;
 • наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин;
 • информация относно това къде се съхранява базата данни на софтуера на електронния магазин.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

91 thoughts on “Нови изисквания при продажби през електронен магазин

 1. Благодаря за полезната статия.

  относно „наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин;“ – има ли изискване да се подава информация при актуализация на версията?

  1. Здравейте, Петър,
   наредбата предвижда задължение при промяна на каквато и да било част от декларираните данни да се подаде актуална информация към НАП в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
   От юридическа гледна точка търговецът има задължение да уведоми НАП, ако актуализира версията на използвания софтуер, защото първоначално подадените данни вече няма да отговарят на действителността. Друг е въпросът дали някой търговец би бил толкова стриктен, че да подава актуална информация към НАП за всяка актуализация на софтуера.
   Поздрави,
   Камена Вълчева

   1. Знаете ли колко пъти в годината има актуализация на версията, може да е няколко пъти с месеца. В НАП май идея си нямат за какво става въпрос

    1. В подкрепа на вашия отговор. Една CMS система като opencart, wordpress и други подобни, се правят ъпдейти ежедневно и ежеседмично. Защото всеки ъпдейт е кръпка в сигурността. В случай на подаден проблем или друга ситуация или добавяне на функционалност също се прави ъпдейт.
     На практика за една подобна система, ще трябва да се актуализира информацията на всеки 4-7 дни ако смятате да си подсигурявате магазина, като ъпдейтвате до последна версия.

     Това е меко казано „малоумно“, защото явно тези изисквания са писани от лице, което няма и най-малка представа как работи един електронен магазин в 21 век!

     1. Малка Фирма има два обекта:

      1. физически магазин с ФУ на един адрес
      2. отделно друг обект – онлайн магазин на друг адрес, който работи само с Пощенски паричен превод (ППП).

      Онлайн магазинът е само с ППП с онлайн платформа с количка.

      Отделно има обект (на друг адрес) – физически магазин с касов апарат. Физическият магазин продава само на място с фискален бон и понякога изпраща взети по телефон поръчки, които изпраща с куриер с наложен платеж и касов бон (парите по който се превеждат по банка от куриера). Пратките не са през онлайн платформата, а са поръчки по телефон, защото обекта магазин няма онлайн платформа и не приема поръчките с количка.

      В този смислъл поръчките, които приема фирмата през платформата онлайн магазин се изпращат само с ППП, който не следва да подава декларация.

      Поръчките от обекта физически магазин с касов бон не минават през онлайн платформа, а се приемат по телефона и се изпращат с куриер. Ако фирмата премине и там на ППП, а не с наложен платеж – трябва ли да подава декларация?

      Двата обекта са на различни адреси, работят с различни куриерски фирми с отделни договори з всеки обект за прегледност и по този начин плащанията се разграничават.

      Единият има платформа с количка, но е само с ППП и работи с една куриерска фирма.

      Другият няма онлайн платформа.

  1. Здравейте,
   може да се изготви договор за наем на домейн между вас и дружеството, което реално ползва домейна, а вие да получавате наем. Имайте предвид, че ако получавате доходи от отдаването под наем на домейн, то следва да декларирате тези доходи в годишната си данъчна декларация и върху получените суми за наем трябва да се заплати данък.
   Ако желаете да ви съдействам с изготвяне на договор за наем на домейн, ще се радвам да се свържете с мен на kamena.valcheva@valcheva-law.com .
   Поздрави,
   Камена Вълчева

 2. Здравейте. Когато използвам онлайн платформа за афилиейт маркетинг, трябва ли да се регистрирам в НАП? Реално аз не извършвам продажби. Когато получа поръчката просто я препращам на вносителя, който я изпраща на клиента и му издава фактура.
  Аз издавам фактура за рекламна дейност.

  1. Здравейте, Иван,
   Доколкото разбирам от коментара ви, вие не предоставяте рекламен банер или линк към онлайн магазина на рекламодателя си на вашия сайт, а чрез вашия сайт вие събирате поръчките заедно с данни за клиентите (което ми звучи повече като дропшипинг дейност). Необходимо е да се направи преценка дали използваният от вас вариант за афилиейт маркетинг не превръща сайта ви в електронен магазин, в който случай би се породило задължение за подаване на описаната в статията информация към НАП. Без да съм видяла сайта ви и да съм научила повече подробности за модела на афилиейт маркетинг, който прилагате, не бих могла да кажа необходимо ли е да подадете информация към НАП.
   Ако желаете, на и-мейл kamena.valcheva@valcheva-law.com може да ми изпратите линк към сайта ви и по-подробна информация за афилиейт дейността си, за да мога да ви дам адекватен юридически съвет.
   Поздрави,
   Камена Вълчева

 3. Здравейте,

  А ясно ли е каква би била санкцията за неподаване на тази информация. Или ако продаваме в 2-3 сайта, а обявим само единия каква санкция ни грози?

 4. Здравейте, Андрей,

  За нарушения на Наредба Н-18 санкциите са глоба от 300 до 1000 лв. – за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция от 3000 до 10000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци. Когато нарушението на Наредба Н-18 не води до неотразяване на приходи, се налагат по -леки санкции: глоба от 100 до 500 лв. – за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.
  При повторно нарушение, което не води до неотразяване на приходи, размерът на глобата е от 200 до 1000 лв., а на имуществената санкция – от 1000 до 4000 лв.

  В случая неподаването на данни за регистъра на електронните магазини не води до неотразяване на приходи, така че би трябвало да се приложат по-ниските размери на санкциите:
  – глоба от 100 до 500 лв. при първо нарушение и от 200 до 1000 лв. при повторно нарушение – за физическите лица, които не са търговци, или
  – имуществена санкция от 500 до 2000 лв. при първо нарушение и от 1000 до 4000 лв. при повторно нарушение – за юридическите лица и едноличните търговци.

  Неподаването на информация за всеки един електронен магазин се води отделно нарушение и се наказва с отделна глоба/имуществена сакнция.

  Поздрави,
  Камена Вълчева

 5. Здравейте, ние продаваме чрез платформа на Амазон, трябва ли да регистрираме електронен магазин предоставен ни от Амазон? Благодаря предварително

  1. Здравейте, Христина,
   Да, би трябвало да подадете информация за бизнеса си в НАП – във вашия случай Амазон се явява онлайн платформа, през която извършвате електронна търговия.
   Поздрави,
   Камена Вълчева

 6. Здравейте,
  ако като физическо лице продам вещ през сайтове като олх или базар, това ще се счита ли продажба през електронен магазин и трябва ли да изпращам информация до НАП?
  Благодаря.

  1. Здравейте, Мария,
   Ако продадете инцидентно през olx.bg или bazar.bg ваша лична вещ, която вече не ви трябва /напр. стара дреха, обувки, мебел, детска играчка/, нямате основания да се притеснявате и да изпращате на НАП никаква информация – не сте собственик на онлайн магазин. Ако обаче регулярно продавате през тези сайтове артикули с търговска цел /напр. купувате евтини стоки от китайски сайтове и ги продавате с надценка в olx.bg или bazar.bg/, то следва да изпратите информация до НАП.
   Поздрави,
   Камена Вълчева

 7. Здравейте,

  Имам електронен магазин и изпращам пратките си чрез Еконт Експрес. Според договорните отношения между нас, Еконт превежда събраните от моите клиенти пари по банковата сметка на моята фирмата чрез Пощенски паричен превод.
  Четох измененията в наредба № Н-18 и съгласно чл.52м, задължение за подаване на Приложение 33 имат лицата по чл.3.
  Чл.3 не важи за лица, при които плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги ( какъвто оператор е Еконт експрес).

  Според Вас следва ли, въпреки гореизложените факти, да подавам приложение 33.
  Моля за вашето компетентно мнение.

  1. Здравейте, г-н Бойчинов,
   лицата по чл. 3 от Наредба Н-18 са всички лица, които извършват продажби на стоки или услуги във или от търговски обект. А чл. 52м се отнася до лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, т.е. лицата по чл. 3, които търгуват през електронен магазин, независимо дали издават касови бележки за плащания в брой или получават плащания чрез пощенски парични преводи.
   Необходимо е да подадете приложение 33.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 8. Здравейте,
  имам следния въпрос, наредба Н-18 е за търговци с фискални устройства, моля въпрос е следния,
  продавам през платформа ebay но всички преводи са по банка paypal или по сметка т.е нямам касов апарат, следва ли да подавам това приложение 33. и трябва ли да имам касов апарат?

  1. Здравейте, Драго,
   Ако получавате плащания по банковата сметка на дружеството, за дружеството не е налице задължение за издаване на фискални касови бележки от касов апарат и не е необходимо да има такъв. Относно плащанията през Paypal – не бих искала да се ангажирам с мнение, дали трябва да издавате касови бележки, без да съм направила по-сериозен анализ на въпроса и съответната правна уредба.
   Приложение 33 обаче е необходимо да подадете – то се подава от всички онлайн търговци, независимо дали издават касови бележка или не.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 9. Здравейте адв. Камена Вълчева,
  Бих искал да попитам дали е необходимо да подавам данни към НАП ако продавам еднократно електронната си вещ като таблет или компютър в сайт в който не съм собственик на домейна? Новият закон ми изглежда с доста неясноти…. Става въпрос за подобен тип продажба както в този сайт: https://www.novmak.com/posts/sell

  1. Здравейте, г-н Иванов,
   Ако продадете еднократно ваша употребявана вещ чрез интернет, нямате задължение да подавате данни към НАП.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 10. Здравейте адв. Камена Вълчева,

  Ако през 2017г. и 2018г. съм имала електронен магазин, от който съм извършвала продажби, но към 28.12.2018 фирмата ми вече не извършва дейност, следва ли въпреки това да подам приложение 33?

  1. Здравейте, Гергана,
   Ако към 28.12.2018 г. фирмата ви вече не е собственик на електронен магазин и не извършва продажби през електронен магазин (съответно сте продали електронния магазин на друга фирма/лице или сте изтрили сайта на електронния магазин от интернет пространството), то вашата фирма няма задължение да подаде приложение 33.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 11. Здравейте,
  Продавам в eBay разни стари електронни части по единична бройка, около 40 общо, мои са които са ми останали и седят от много време(Панели за машини и др.) има и евтини и скъпи и за да се отърва от тях за да не ми седят ги продавам там. Не получавам всеки месец продажби, но понякой път по 2-3 части на месец. Повечето пъти сумата от продажбата ми е малка, но е имало и моменти да стигне повече долари. Продавам като физическо лице. Трябва ли да преприемам нещо? Също така получавам и от време на време промоции от eBay да се абонирам за „basic store“ безплатно за 3 месеца, за да ми спаднат таксите към тях, но се чудя дали това ще се отрази по някакъв начин на мен? Тъй като basic store означава обикновен магазин. Бих активарал опцията само заради по-малките такси и тъй като е безплатно за 3 месеца след това бих прекратил, но не знам дали ми е позволено или не.
  Благодаря ви предварително.

  1. Здравейте, Петър,
   Макар да сте дали сравнително подробна информация за извършваните от вас продажби в коментара си, има фактори, които също трябва да се вземат под внимание при отговора, за да е юридически коректен – напр. какъв е годишният ви оборот от продажбите /ако сте получили 100 лв от продажби за годината е едно, но ако сте получили 10000-20000 лв. от продажба на стари части ситуацията е по-различна/. Имате ли документи за покупката на тези части? От кого, кога и с каква цел са закупени? Артикулите, с които търгувате, не звучат като обичайните вещи от бита, които са налични във всеки дом и продаваме онлайн, когато вече не ни трябват.
   За да дам мнение относно абонамента за basic store, трябва да прегледам по-подробно условията на е-bay.
   Ако желаете да проуча по-детайлно вашия казус и да направя адекватна правна преценка, моля да ми дадете още малко подробности за продажбите ви на kamena.valcheva@valcheva-law.com .
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 12. Производител съм и имам сайт на фирмата. По публикувания телефон / евентуално имейл / в сайта клиентите могат да правят поръчки. Доставката се извършва с наш транспорт или с куриер с наложен платеж. Трябва ли да се регистрирам?

  1. Здравейте, Мариян,
   Въз основа на информацията, която сте споделили, не би трябвало да подавате информацията от приложение 33 до НАП, но за да не ви подведа, ако желаете, ми изпратете линк към сайта си на kamena.valcheva@valcheva-law.com – ще погледна и ще ви кажа със сигурност, дали е необходимо да се регистрирате в НАП.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 13. Здравейте, интересува ме софтуерът за управление на търговска дейност. Към момента моят онлайн магазин няма такъв софтуер защото не ми е нужен. Наредбата задължава ли ме да започна да работя с такъв?

  1. Здравейте, Андрей,
   Ако не ползвате абсолютно никакъв софтуерът за управление на продажбите в търговския обект, Наредба Н-18 не ви задължава да започнете да използвате такъв. Имайте предвид обаче, че НАП дефинира СУПТО доста широко и може да се окаже, че всъщност без да осъзнавате ползвате такъв софтуер и съответно имате задължения по Наредбата, които трябва да изпълните.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 14. Здравейте,
  Дружеството продава онлайн и чрез ползване на услуга и чрез собствен/нает магазин. Попълвайки приложение 33 отбелязването на единият вид търговия прави неактивен другият, следва ли, че трябва да бъдат подадени приложение 33 – 2 броя /два онлайн магазина/. Задавайки въпроса в НАП, ми отговориха да направя официално запитване.

  1. Здравейте, Ева,
   Моето тълкуване на Наредба Н-18 е, че във вашия случай трябва да се подадат 2 броя приложение 33 за два онлайн магазина. Разбира се, прилагането на Наредба Н-18 в частта с подаване на приложение 33 е съвсем отскоро и все още не съм видяла отговор на официално запитване по сходен въпрос, за да съм сигурна каква е позицията на НАП по вашия казус. При всички случаи бих препоръчала или да попитате официално НАП и да изчакате писмения отговор от тяхна страна (стига да успеят да ви отговорят преди да изтече срока за подаване на информацията за онлайн магазините), или да подадете два броя приложение 33.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 15. Здравейте,
  Продавам в Ebay и Etsy плетени от мен пуловери.Регистрирала съм се в агенцията по вписвания като свободна професия.Приходите от дейността си обевявам като приходи от свободна професия с 40% присъщи разходи,или през ЕТ-подавам патент.
  В моя случай трябва ли да подавам м НАП информация?

  1. Здравейте, Теодора,
   Необходимо е да подадете в НАП информацията по приложение 33 от Наредба Н-18.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 16. Здравейте, адвокат Вълчева,

  По-горе прочетох, че според Вас е необходима регистрация на електронен магазин чрез Приложение 33 при положение, че се използват в икономическата дейност на дружества платформи като Olx и Bazar.bg.
  Разглеждайки определението за електронен магазин дадено в Допълнителните разпоредби на ЗДДС т. 87, оставам с впечатление, че профилите в тези платформи не отговарят на така дадената дефиниция. В профилите, които се използват липсва функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане. Продажбите се осъществяват чрез комуникация по имейл или телефон.
  В Общите условия на Olx се вижда, че това е платформа за обяви, OLX.bg – безплатни обяви.
  Ще се радвам ако може да поясните, защо според Вас се налага такава регистрация като електронен магазин.

  1. Здравейте, г-н Топузов,
   Считам, че olx.bg представлява платформа за извършване на продажби в интернет, макар да няма легална дефиниция на понятието „платформа за извършване на продажби в интернет“. OLX среща продавача с купувача и комуникацията между тях най-често се осъществява по електронен път в самия сайт. Т.е. olx.bg се явява посредник, а търговците (физически и юридически лица), извършващи регулярна търговска дейност по продажби в olx.bg, осъществяват електронна търговия по смисъла на Закона за електронната търговия (в този закон понятието електронна търговия е много по-широко дефинирано в сравнение с понятието електронен магазин, дефинирано в ЗДДС).
   Същевременно в Help секцията на сайта olx.bg e поместили следното съобщение, касаещо подаването на информация в НАП от страна на търговците, търгуващи през платформата на OLX: https://help.olx.bg/hc/bg/articles/360000643178-%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%9D-18-%D0%BE%D1%82-13-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-2006-%D0%B3-
   От OLX се позовават на изразено становище от НАП. Ако НАП писмено в отговор на запитване от OLX е изразила официално становище, че не е необходимо търговците, осъществяващи електронна търговия през olx да подават информация в НАП, то е силно препоръчително OLX да публикуват въпросното писмено становище на НАП със съответните изходящи номера от НАП, за да може търгуващите през olx да си принтират становището и да са спокойни, че има официален документ от НАП, даващ основание за неосъществяване на регистрация (към момента становище, касаещо olx, не е налично в сайта на НАП в секцията за становища на изпълнителния директор на НАП). Ако НАП е изразил устно някакво общо становище, то всеки търговец, осъществяващ електронна търговия чрез OLX, сам ще си прецени риска от неподаването на информацията до НАП – за ненужна регистрация НАП няма да санкционира никой, но за изискуема, но неизвършена регистрация глобите са ясни.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

   1. Здравейте, адв. Вълчева,,
    Благодаря Ви за детайлното разглеждане на въпроса ми!
    Ще споделя изцяло мое виждане по този казус като излагам и съображенията ми:
    Съгласно чл. 52 м от Наредба Н-18 Лице по чл. 3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.
    Според тази норма 1. Трябва да имаме продажба на стоки и услуги 2. Те да се осъществяват чрез електронен магазин 3. Този електронен магазин може да е на собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет.
    Следователно за нас водещо първо трябва да е 1. Продажбата икономическа дейност ли е ? 2. Осъществява ли се чрез електронен магазин съгласно определението дадено за такъв в ДР на ЗДДС 3. Независимо от това къде е електронния магазин той трябва да се регистрира. Считам че профилите в OLX не отговарят на определението електронен магазин. Но както споменахте по-горе всеки сам преценя и носи риска от преценката си. Още веднъж благодаря за отделеното време.
    Поздрави,

 17. Добре имам онлайн магазин който има минимални продажби( от порядъка на 3-4 продажби месечно, на стойност около 100лв). Трябва ли да подам заявление. И какви такси, ще трябва да заплатя или данъци след регистрацията.

  1. Здравейте, г-н Филиов,
   Щом имате електронен магазин, е необходимо е да подадете към НАП информацията по приложение 33, независимо че имате малко продажби и на малка стойност. Подаването на това заявление не е обвързано с плащане на такса към НАП. Относно данъците – те не зависят от това дали се подава или не информацията по приложение 33 – щом един търговец осъществява дейност, е необходимо да заплаща произтичащите от дейността данъци и осигуровки, независимо дали бизнесът върви добре или не.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 18. Здравейте,
  Ако фирма има електронен магазин, но никога не е пускан в действие, не са извършвани продажби и към момента не се използва, трябва ли да се регистрира в НАП. Доколкото ми става ясно в Наредбата пише, че в 7 дневен срок от прекратяване на дейността пак трябва да се подаде заявление, а не от изтриването на магазина.
  Също искам да попитам ако в уебсайта на фирма има опция за пазаруване, но тя не се използва, съответно не се извършват продажби, тогава трябва ли да се декларира?

  1. Здравейте, Ралица,
   Какво значи един електронен магазин никога да не е пускан в действие – имате изграден електронен магазин, но в него няма артикули и цени – ако ситуацията е такава, няма нужда от регистрация. Трябва да го регистрирате, когато решите да започнете да го използвате – преди да го напълните с информация за продукти и цени. Ако имате качени артикули и цени и магазинът е достъпен за интернет потребителите, но все още нямате никакви продажби през магазина, то той е активен, макар да не ви носи приходи, и е необходима регистрация в НАП.
   Не съм сигурна, че добих точна представа какво означава опция за продажби на уебсайта на фирмата – говорим за функционалност от типа каталог със стоки, цени и възможност за поръчка директно през сайта, като се добавят продуктите в потребителска кошница или говорим за изписано изречение „Ако сте харесали някой от нашите продукти и искате да го купите, свържете се с нас на мейл/телефон…“. В първия случай регистрация е необходима, а във втория -не.
   Ако желаете да направя адекватна правна преценка и да отговоря коректно на вашите въпроси, може да ми изпратете мейл на kamena.valcheva@valcheva-law.com с данни за адреса на електронния магазин, който не ползвате, и на сайта на вашия бизнес, за да видя от гледна точка на потребителя как е оформена опцията за пазаруване през сайта, за която казвате, че не се използва.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 19. Здравейте, аз имам следния въпрос. Занимавам се с продажба на цветя през фейсбук и изпращам с еконт. Имам фирма и при всяка пратка изпращам и касова бележка. Въпроса ми е трябва ли да си правя електронен магазин при положение че всяка пратка пътува с касова бележка?

  1. Здравейте, Гергана,
   Не сте задължена от никой закон или наредба да си направите електронен магазин. Щом сте търговец и успявате да продавате продуктите си и без електронен магазин – през фейсбук, това е чудесно и не ви трябва отделен сайт с функционалност на електронен магазин. Нужно е да спазвате Наредба Н-18 оносно издаването на касови бележки и фактури /което вие казвате, че спазвате/, както и приложимото данъчно и осигурително законоателство. Също така, доколкото сте търговец, осъществяващ електронна търговия, макар и без електронен магазин, е необходимо да спазвате Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите, приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни на клиентите. Необходими са ви Общи условия и Политика за поверителност, които да качите на сайта си /ако имате такъв/ и на фейсбук страницата на бизнеса ви.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 20. На колко точки от европейското законодателство, на GDPR, FREE and open-source eCommerce platform, GNU General Public License и много други, на нормалните световни търговски практики (и на какво ли още не), влиза в конфликт опитът на НАП за регулация на софтуера (!, о, свещена простота) та и задължителна регистрация(!!!!), използван за търговската дейност? Не е ли по-лесно да се обясни на НАП, че вкарват „светлите“ търговци в блато, което само елементарни и ограничени мозъци си мислят, че са „правила за изсветляване и събираемост“? Хиляди коментари за СУПТО + ФУ, „ама ако има и 1 бележка в брой“!? Задължително!? И от регистъра ни!!!!! „Ама не ни интересува как и къде!“ От НАП обясняват – „Ексел може, но без макроси!“ – боже, идиоти, ами ако използвам само богатите му функции? И ни вкарват всички в един кръговрат – ама така ли е, не е ли? Как да оспориш глупостите и да не станеш на глупак? Та и вие често отговаряте – питайте НАП! Ама те не отговарят! И защо ли?? Да не гадаем……
  Конкретен въпрос – 1) електронен магазин с вид разплащане през външна страница – услуга на регистрирана по чл. 19 в БНБ финансова институция (не е Изипей) с кредитна или дебитна карта. Има ли изискване за фискален бон, следователно за ФУ+СУПТО, регистрирани в НАП или не? Това от изключенията ан чл. 3, ал 1 ли е или не? Другите видове разплащания НЕ изискват фискален касов бон. И що е то електронен бон от онлайн магазините (нов текст в Закона за ДДС)?
  2) Дайте пример от Вашата практика за СУПТО за електронен магазин…. Че в регистъра на НАП още няма. И дано да е GNU, open source….

  1. Здравейте, Петър,
   По първия ви въпрос – ако искате коректен отговор, ми пишете мейл на kamena.valcheva@valcheva-law.com с информация коя е финансовата институция, а не коя не е, за да мога да проуча конкретно въпроса.
   Електронен бон от онлайн магазините е опция, която към момента няма как да работи – за да може да се вкара в практиката електронния бон, законодателят трябва да предвиди по-детайлна уредба на въпросния електронен бон в Наредба Н-18. Самият Закон за ДДС предвижда, че редът и начинът за генериране и предоставяне на електронния касов бон, се определят с тази наредба /чл. 118, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗДДС/. Т.е. онлайн магазините могат да следят за бъдещи изменения на Наредба Н-18, за да се осведомят своевременно откога и как ще могат да издават електронни бонове.
   Въпрос 2 изобщо не е юридически въпрос. Не смятам, че е коректно и че съответства на правилата на адвокатската професия да коментирам в интернет пространството бизнес практиките и бизнес решенията, избрани от клиентите ми.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 21. Здравейте,

  Имам действащ електронен магазин и приходите от продажби на моята фирма са единствено чрез Пощенски парични преводи, които спедиторската фирма, с която работя, изплаща по банковата сметка на дружеството. Отскоро има становище на НАП публикувано тук https://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Elektronnite-magazini-koito-nyamat-zadalzhenie-da-izdavat-kasov.143994.php
  Вие споделяте ли мнението, че фирми като моята, получаващи приходите си единствено под формата Пощенски парични преводи, не следва да подават Приложение 33?

  Поздрави

  Стела Василева

  1. Здравейте, Стела,
   Попадала съм и преди на този отговор на НАП, но считам, че тълкуването на закона от страна на служителите на НАП, изготвили отговора, е неправилно.
   Задължението за регистрация в НАП по чл. 52м се отнася до лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, т.е. лицата по чл. 3, които търгуват през електронен магазин, независимо дали издават касови бележки за плащания в брой или получават плащания чрез пощенски парични преводи. А лицата по чл.3 от Наредба Н-18 – това са всички лица, които извършват продажби на стоки или услуги в или от търговски обект.
   Следва да имате предвид и следното – това, че днес има качен в интернет пространството отговор на НАП по въпрос, зададен от КиК Инфо /качено в Word файл и без електронен подпис на НАП/, не прави този отговор общовалиден. НАП е обвързан с това становище спрямо КиК Инфо и следователно КиК Инфо могат спокойно да не се регистрират – становището е издадено по техен въпрос и важи за тях. Въпросното становище не е качено на официалния сайт на НАП; няма официално указание от НАП до всички електронни магазини за това нужно ли е или не да се регистрират в НАП онлайн магазини, които не издават касови бележки, тъй като получават плащания само по банков път или с ППП.
   Моето мнение е, че и онлайн магазини, които получават всичките си плащания само по банков път или чрез ППП, също следва да подадат в НАП Приложение 33.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 22. Здравейте,
  моля да ми пишете продавайки през чужда платформа разбрах че подлежа на регистрация в НАП.Но понеже нямам електронен подпис имам питане лично ли трябва да подам декларация с електронен подпис/който трябва да си поръчам само заради това/ или мога да упълномощя моя счетоводител който има електронен подпис да подаде от мое име декларация в кои сайтове продавам пред НАП като мой пълномощник. Поздрави

 23. Здравейте, моля да ми пишете може ли чрез пълномощник моя счетоводител да подам декларация в НАП че продавам в онлайн платформи. За да не си изкарвам електронен подпис който не ми трябва в момента.

  1. Здравейте, Стоян,
   Принципно Наредба Н-18 не предвижда задължение подаването на информация за електронния магазин да се направи само лично от търговеца. Въпросът по-скоро е практически – тъй като тази регистрация е под формата на онлайн услуга, то дали тази онлайн услуга технически е направена да е достъпна за пълномощници. Аз не виждам юридическа пречка пълномощник да подаде информацията за даден онлайн магазин, стига чисто технически това да е възможно през системата за електронни услуги на НАП.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 24. Здравейте,
  Много полезна информация намирам тук. Имам и въпрос. Ако зад url-то стои електронен каталог за корпоративни клиенти, в който те влизат с регистрация, има база с продукти, могат да правят заявки, но не се извършват онлайн покупки и плащания, трябва ли да се регистира сайта като електронен магазин? Според мен не отговаря по дефиниция…

  1. Здравейте, Лидия,
   За да не ви подведа с отговора си, ако желаете ми изпратете мейл на kamena.valcheva@valcheva-law.com с линк към сайта с електронния каталог и ще ви пиша, след като погледна как е оформен сайтът.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 25. Здравейте! Аз съм студентка. Уча „Мода“. Мисля да направя електронен магазин и да продавам чрез него изработени от мен дрехи. От прочетеното разбрах, че използвайки пощенски парични преводи и банкови преводи не ми трябва касов апарат. Разбрах, че е необходимо да регистрирам електронния магазин в НАП. А дали е необходимо да се регистрирам като ЕТ, ЕООД, свободна професия?

  1. Здравейте, Елена,
   Силно препоръчвам да се регистрирате като търговец (ЕООД) или като свободна професия. Коя е най-удачната форма да извършвате дейността се преценява въз основа на различни фактори, но при всички случаи не ви съветвам да извършвате дейността само като физическо лице без никаква регистрация.
   При онлайн магазина имайте предвид, че трябва да имате качени на сайта си Общи условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитките.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 26. Имам хоби – колекционирам предмети, които съм събирал от години и често ми се налага да купувам нови, да заменям да купувам, поправям и продавам след поправка. Пускам обяви във вестници, olx, bazar, auction и на други места. Регистрирал съм се на много места, някои регистрации даже и не ги помня. Това електронна търговия ли е и трябва ли да подавам декларация?

  1. Здравейте, Никола,
   Възможно е поради част от регистрациите си в различните сайтове да имате задължение за регистрация в НАП. За да може да се направи адекватна преценка дали търгувате през онлайн магазин и съответно необходима ли е регистрация в НАП, е необходимо да си припомните всички места, където имате регистрации и след това един по един да се прегледат профилите ви и как са изградени въпросните сайтове.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 27. Огромно благодаря за чудесния сайт, адв. Камена Вълчева! И за търпеливото разясняване! 🙂

  Майстор съм към Софийската Занаятчийска Камара и имам магазин в ETSY. Плащам патентан данък, както и всички дължими осигуровки. В ETSY предлагам неща, които се произвеждат след заявка от клиента (като услуга) и нямам стоки на склад, нито такива, които са с постоянна цена -всичко е индивидуално.
  Трябва ли да се регистрирам?

  Благодаря за отделеното време!!

  1. Здравейте, Илиана,
   При продажби през Etsy би трябвало да се регистрирате в НАП като собственик на онлайн магазин.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

  1. Здравейте, Емилия,
   Сайтовете на туроператорите може да са, а може и да не са онлайн магазини – зависи как е изграден и какви функционалности има самият сайт. Без да го видя, няма как да направя преценка необходима ли е регистрация в НАП. Ако желаете, ми изпратете мейл на kamena.valcheva@valcheva-law.com с линк към сайта на туроператора и ще ви пиша, дали сайтът може да се определи като онлайн магазин.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 28. онлайн продажбата на цветя чрез facebook без да си фирма засяга ли се от закона за електронната търговия

 29. Здравейте,
  Електронен магазин, при който плащанията по продажбите са само през Paypal и само в чужбина счита ли се за „Лице по чл. 3” във връзка с чл. 52м, ал. 1
  от Наредба №Н-18 и задължен ли е да подава Приложение № 33 и да се
  регистрира в НАП?

  Поздрави,
  Иван Младенов

  1. Здравейте, Иван,
   Приемам, че магазинът е собственост на дружество, регистрирано в България, или на българско физическо лице. В този случай е необходимо да подадете Приложение 33, за да регистрирате електронния магазин в НАП. Също така е необходимо да издавате касови бележки за продажбите.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 30. Здравейте
  имаме следния казус: Фирма има сайт и отделно фейсбук страница с рекламна цел. Не може да се пазарува през сайта, а има оставени телефони за връзка. Същото важи и за фейсбукстраницата. В същото време фирмата изпраща пратки по куриер и за разплащането получава от платформата на куриера справка, чрез която са отчита наложения платеж от клиентите и се превеждат от куриера по банков път парите от наложения платеж на фирмата. Не се издават касови бележки, защото парите постъпват по разплащателната сметка на фирмата. Този начин на работа води ли след себе си необходимост от някаква регистрация някъде и нарушено ли е действащото законодателство към момента според Вас?

  1. Здравейте, г-жо Маркова,
   При така описаната ситуация нито уебсайтът, нито фейсбук страницата е онлайн магазин, съответно не е необходимо да регистрирате нито едно от двете в НАП с Приложение 33. Нарушаване на законовите изисквания би имало, ако плащанията от куриера към вас минават само по банков път, но без пощенски паричен превод, при който случай сте длъжни да издавате касови бележки на клиентите, а вие не го правите.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 31. Здравейте,
  имам малка фирма и продуктите, които пройзвежда тя са изложени в фейзбук страница . Получавам поръчки по месинджър и по телефон. Всичко се изпраща по куриер с пощенски паричен превод и сумите се превежда по банкова сметка на фирмата . Нужно ли е да се регистрирам в НАП

  1. Здравейте, Анета,
   При така описаната ситуация не е необходимо да регистрирате фейсбук страницата като онлайн магазин.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 32. Здравейте, адв. Вълчева,

  Пиша Ви във връзка със следния казус и ще съм благодарен за Вашето становище.
  Едноличен търговец съм, без регистрация по ДДС. Имам офлайн и онлайн магазин, които са под шапката на ЕТ. Стоките, които продавам офлайн и онлайн, се съхраняват във физическия магазин. Към настоящия момент не разполагам и не използвам СУПТО за нито един от двата магазина. При поръчка в онлайн магазина, поръчката се обработва и ръчно се издава касов бон.
  Съгласно новите изисквания на Наредба 18 този процес трябва да се автоматизира чрез използване на СУПТО, За съжаление, нямам възможност в такъв кратък срок (до 29 март) да въведа софтуер. От фирмата, поддържаща касовия апарат, ми предложиха следното: да направят отделен департамент (група) в касовия апарат, които да се отнасят само до онлайн поръчките. Така при поръчка от онлайн магазина, ръчно си издавам касов бон, в който обаче е отбелязано, че продажбата е направена онлайн. Мога ли по този начин да отговоря на изискванията на наредбата? Ако не, какви биха били другите възможни варианти за мен?
  Също така, четох че ще има толеранс от НАП за тези изисквания, като за търговците без регистрация по ДДС този срок е 30 юни. Не мога да разбера дали това важи за касовите апарати или за СУПТО ?

  1. Здравейте, г-н Йорданов,
   Имайте предвид, че според НАП всеки онлайн магазин представлява СУПТО. Т.е. щом имате онлайн магазин, трябва да го свържете с касовия апарат, така че дори някой да поръча стока в 3 през нощта, касовия апарат да изпринти касовата бележка веднага. Ръчното издаване на касов бон, в който е отбелязано, че продажбата е направена онлайн, не е в съответствие с изискванията на Наредба Н-18.
   Нерегистрираните по ДДС търговци, които не ползват СУПТО, имат срок до 30 юни, за да сменят или модифицират касовите си апарати.
   Всички търговци – независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания до края на септември 2019. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект. Имайте предвид обаче, че тази отсрочка до 30 септември засега е само обещана, а съответните промени в Наредба Н-18 не са направени. Надявам се промените в Наредбата да се приемат в най-кратък срок и да имате време да приведете дейността си в съответствие с изискванията.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 33. Здравейте!
  Малък производител сме на дрехи и сме регистрирани по ДДС . Имаме и онлайн магазин. До момента при продажба от сайта маркираме на касовия апарат в магазина. До края на седмицата ще си подадем информация към НАП , но ме интересува след това какво трябва да направим? Още един касов апарат + програма ли трябва? Има ли срок за него? И други подробности …..

  1. Здравейте, Надя,
   Регистрираните по ДДС търговци, които не ползват СУПТО, имат срок до 31 март, за да сменят или модифицират касовите си апарати.
   Всички търговци – независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания до края на септември 2019. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект. Имайте предвид обаче, че тази отсрочка до 30 септември засега е само обещана, а съответните промени в Наредба Н-18 не са направени.
   Също така следва да имате предвид, че според НАП всеки онлайн магазин представлява СУПТО. Т.е. щом имате онлайн магазин, трябва да го свържете с касовия апарат, така че дори някой да поръча стока в 3 през нощта, касовия апарат да изпринти касовата бележка веднага.
   Надявам се промените в Наредбата да се приемат в най-кратък срок и да имате време да приведете дейността си в съответствие с изискванията.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 34. Здравейте!
  Малък производител сме на дрехи и сме регистрирани по ДДС . Имаме и онлайн магазин. До момента при продажба от сайта маркираме на касовия апарат в магазина. До края на седмицата ще си подадем информация към НАП , но ме интересува след това какво трябва да направим? Още един касов апарат + програма ли трябва? Има ли срок за него? И други подробности …..

 35. Здравейте госпожо Вълчева! Имам страница във Фейсбук и рекламирам дрехи и обувки , клиентите ми звънят по телефона или ми изпращат съобщения когато харесат дадена стока, изпращам им стоките, като издавам и касов бон, защото имам фирма. Трябва ли да се регистрирам като електронен магазин?

  1. Здравейте, г-н Пенев,
   При така описаната ситуация не е необходимо да се регистрирате като електронен магазин.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 36. Здравейте адвокат Вълчева,
  Масажно студио имащо договор със сайт за пазаруване Грабо, трябва ли да се регистрира в НАП.
  Благодаря ви !

  1. Здравейте, г-жо Любенова,
   Необходимо е масажното студио да се регистрира в НАП по реда на Наредба Н-18.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 37. Здравейте, адв. Вълчева,
  Моля за становише по моя случай – продавам свои фотографии във фотобанки, регистрирани в чужбина (сайтове, от които клиенти могат да закупуват фотографии). В част от тях имам приходи, изплатени по лична сметка в пейпал, в други имам приходи, които стоят в акаунта ми и не са достигнали прага, при който ще ми бъдат преведени като средства. Извършвам това като физическо лице. Какви задължения имам към НАП и трябва ли да се регистрирам задължително като фирма или свободна професия (още повече че се осигурявамна друго място). И не на последно място, ако имам задължения към НАП като подаване на декларации, отчитане и плащане на данъци – при положение че до момента не съм го направил (дейността е от 2017 г.) а тепърва бих, то има ли санкции? Благодаря предварително!

  1. Здравейте, Димитър,
   Щом имате доходи от тази фотографската си дейност, то те следва да се декларират пред НАП и да бъдат обложени с данъци. Принципно подлежите на санкция, че до момента сте укривали тези доходи. Коя е най-добрата форма за осъществяване на дейността като фотограф, предвид че ви е допълнителна такава, се определя според няколко фактора, но тук не сте предоставили достатъчно информация, за да мога да ви дам съвет.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 38. Здравейте, адв. Вълчева,
  Предстои ми пускане на платформа за техника и услуги „под наем“, която предоставя възможност на търговци (ФЛ и ЮЛ) да се свързват с клиенти и да предоставят своите услуги. Основната дейност ще бъде отдаване под наем, но платформата ще има функционалност, която ще бъде предоставяне на възможност за продажба на техника 2-ра употреба, отново от търговците използващи системата, не лично от администратора. Платформата ще събира комисионна процент от извършените услуги на търговците или твърдо заплащане на база годишен абонамент. Системата, ще позволява разплащане през Paypal и банков път, а доставките няма да се извършват през куриерски фирми, а лично предаване. Аз като администратор и ЮЛ също ще отдавам техника под наем през платформата. Няма физически обект, от който ще се извършва търговската дейност. Въпросите са ми: Необходимо ли е да имам търговски обект? Необходим ли ми е касов апарат при положение, че досега съм извършвал тази търговска дейност само чрез банкови разплащания? Необходима ли ми е регистрация в НАП и изпълнение на условията по Наредба № Н-18? Според по-горни постове (казуса с търговеца, който използва Amazon) ще бъде ли необходимо търговците, които създават профили в платформата също да се регистрират в НАП?
  Ще бъда благодарен, ако получа обратна връзка от Вас,
  Поздрави
  Павел Георгиев

  1. Здравейте, г-н Георгиев,
   При всички случаи, за да извършвате търговската дейност чрез юридическо лице, вие ще декларирате или вече сте декларирали адрес на управление на юридическото лице в Търговския регистър. Не е необходимо да имате още някакъв физически адрес, различен от адреса на управление на дружеството. Касов апарат ще ви е необходим, както и е необходимо да се регистрирате в НАП в съответствие с изискванията на Наредба Н-18. Търговците, които си направят профили в платформата, също ще трябва да се регистрират в НАП.
   Поздрави,
   адв. Камена Вълчева

 39. Здравейте, може ли повече от едно ООД да продава през един и същ олх профил или всеки профил може да бъде регистриран само към едно оод?

  Поздрави,
  Стефан

 40. Здравейте! Произвеждаме облекло, което изпращаме по интернет, фирмата не е регистрирана по ДДС със собствен онлайн магазин, отделно продаваме и в bazar.bg и фейсбук. Освен за онлайн магазина ни, трябва ли да подавам приложение 33 и за базар и фейсбук? Всики плащания минават чрез Пощенски паричен превод по Еконт, т.е за онлайн пратките не издаваме касови бележки, а всички минават по банков път като Пощенски паричен превод.
  Отделно имаме и касов апарат, който е на обекта от него се издават бележки за клиентите, на които изработваме облекла по поръчка и правим корекции на място. Трябва ли да имаме програма?

 41. Здравейте! Произвеждаме облекло, което изпращаме по интернет, фирмата не е регистрирана по ДДС със собствен онлайн магазин, отделно продаваме и в bazar.bg и фейсбук. Освен за онлайн магазина ни, трябва ли да подавам приложение 33 и за базар и фейсбук? Всики плащания минават чрез Пощенски паричен превод по Еконт, т.е за онлайн пратките не издаваме касови бележки, а всички минават по банков път като Пощенски паричен превод.
  Отделно имаме и касов апарат, който е на обекта от него се издават бележки за клиентите, на които изработваме облекла по поръчка и правим корекции на място. Трябва ли да имаме програма?

 42. Здравейте адв. Вълчева,
  Имаме фирма, ЕООД и онлайн магазин, който към 12.2018 г е използвал касов апарат, съответно трябва да регистрираме в НАП. От 05..2019 г обаче не се използва касовият апарат, а се работи с ППП и предстои бракуване на касовия апарат. Следва ли да се дерегистрира от НАП, това е свързано с изискването за въвеждане на СУПТО, което искаме да избегнем.

  Благодаря!

  Поздрави,
  Мариета Винсент

 43. Здравейте ! Бих искала да попитам какъв е срокът за подаване на декларация за продажба на магазин през платформа ? Може ли след започване да бъде подадена декларацията и какъв е срокът за това?

 44. Здравейте,

  При отваряне на онлайн магазин за продажба на стоки извън България, които не са налични мен, нужен ли ми е касов апарат, при положение че няма как да го свържа физически към софтуера за управление на продажбите, понеже използвам готова платформа за изграждането и управлението на онлайн магазина?

  Поздрави,
  Георги

 45. Здравейте,
  Предстои ми откриване на онлайн магазин. От изчетеното дотук разбирам, че преди започване на работа на магазина, аз трябва направя регистрация в НАП по реда на Наредба Н-18 и да подам информация чрез Приложение №33.
  Разбирам също така, че не е необходимо да имам касов апарат (ще работя с куриерска фирма с метод на плащане – наложен платеж). Физически магазин нямам.
  Общи условия, политика за ползване на бисквитки, информация за магазина ще бъде поместена в онлайн магазина.
  Тъй като все още не съм регистрирана в ТР като търговец (това предстои), данните към НАП в кой момент да ги представя – след регистрацията ми като търговец, или може и преди това?
  Благодаря!

 46. Здравейте , Камена ! Благодаря за сайта Ви.
  Имам въпрос , от две години имам малко магазинче за детски дрехи , Ет , плащам патентен данък.Физическите продажби в магазина са свели до нула , ( може би покрай локдауните),затова в фейсбук почнах да предлагам дрехи от магазина си.Нямам фирмена банкова сметка , изпращам стока с касов бон , и наложен платеж.
  Подадена Годишна Данъчна декларация .
  Днес получих обаждане от НАП ( странно, но номера беше скрит) , къде са ми наложените платежи.Отговорих , че всичко изпратено от Ет , с касов бон, не от физическо лице.Сумата е декларирана.На което ми отговориха , че , щом съм на патент , нямам право да продавам он лайн.
  Въпроса ми , вярно ли е това , при положение , че всичко продадено е минало през касов апарат
  Благодаря предваритилно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *