Компании с ERP системи имат алтернатива по Наредба Н-18

Компании с ERP системи имат алтернатива по Наредба Н-18

СУПТО, създаващ стандартизиран одиторски файл Според промените в Наредба №Н-18/2006 г., обнародвани в Държавен вестник, брой 75/24.09.2019 г., лицата, чиито продажби в брой са под 5% от приходите и за които са налице поне 2 от следните критерии: приходи от продажби над 16 млн. лв. стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. персонал […]

Read More