Как да не загубите точките за работещ родител за кандидатстване в детска ясла/градина в София в условията на извънредно положение?

Извънредното положение, обявено заради епидемията от COVID-19, постави началото на много сериозни сътресения на трудовия пазар. Това само по себе си е стресиращо за всички, които работят в силно засегнатите сектори на икономиката. Шансът тези хора да загубят работата си и да останат дълго без работа, в случай че икономическата криза се задълбочи, е голям. Още по-страшна се очертава перспективата за семействата с малки деца, живеещи в големите градове с недостиг на места в детските градини, в случай че децата все още не са приети в ясла/детска градина.

Този материал е предназначен най-вече за родителите в София, но може да бъде полезен и за родителите във всеки друг български град, където местата в детските градини и ясли не стигат за всички кандидатстващи. В градовете с недостиг на места в детските заведения най-често основен критерий за прием на детето е работят ли родителите му или не.

От изключителна важност за прием на дете в яслите и детските градини в София е родителите да работят – било то на трудов договор, било като самоосигуряващи се лица, било като управители/собственици на фирма. Шансовете за прием на дете в детските заведения в София, където недостигът на места в детските ясли и градини е много голям, са почти нищожни, в случай че някой от родителите на детето е безработен.

Още по-трудна може да бъде ситуацията с приема на дете, имащо само един родител (било защото другият родител не го е припознал, било защото е починал). Ако единственият родител на детето загуби работата си в условията на настоящата криза, перспективите на детето да бъде прието в софийска ясла или градина не са изобщо розови.

За съжаление още през първите дни от сегашното извънредно положение ясно се очерта тенденцията на нарастващ брой хора, които се регистрират в Бюрото по труда, тъй като работодателите са прекратили трудовите им договори. Няма официална статистика, която да покаже каква част от тези хора са с малки деца, на които тепърва предстои кандидатстване в ясла или градина, но със сигурност броят на тези родители няма да е малък.

Ако детето на безработен родител не бъде прието в ясла/градина, за този родител ще бъде доста трудно впоследствие да започне работа. Вариантите някой друг да гледа малкото дете, неприето на ясла/градина, за повечето семейства са или никакви или доста ограничени. Малко семейства с безработен родител са в състояние да си позволят частна детска ясла/градина или детегледачка, а не всеки има баба на разположение. В тези случаи безработният родетел има реален шанс да остане трайно безработен.

Пишейки тази статия в края на март, осъзнавам, че до първо класиране за ясли и градини в София остава месец и половина. Всеки родител на малко дете, на което му предстои кандидатстване в ясла/градина в София, трябва да е наясно, че е изключително важно да опита да запази работата си. За съжаление в сегашната извънредна ситуация това не зависи от родителите. Но все пак има варианти, които родителите биха могли да опитат, за да получат заветните 2 точки, които се дават за работещ родител според критериите за кандидатстване в софийските детски заведения.

Тази статия не предлага универсални решения – всяка ситуация има твърде много особености, но по-долу се спирам на няколко варианта, които работникът или служителят може да опита да договори с работодателя си в сегашното извънредно положение, в случай че бъде привикан от работодателя, за да бъде освободен от работа.

 

1. Работа от вкъщи

Според приетите с обнародвания на 24 март 2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение изменения в Кодекса на труда работодателят, със своя заповед, може при обявено извънредно положение да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.
Но това е само право на работодателя. Работодателите не са длъжни да изпратят служителите си да работят от вкъщи.

Ясно е, че не всички длъжности предоставят възможност да изпълнявате служебните си задължения от дома, но ако вашата работа го позволява, опитайте да се договорите с работодателя да продължите да се трудите от дома си. Работодателят, разбира се, може да не е съгласен с този вариант – например ако работите за маркетингова фирма, но всички клиенти на работодателя са спрели маркетинговите си кампании, орязали са маркетинговите си бюджети и т.н., може работодателят просто да няма какво да ви възложи като работа от вкъщи.

2. Работа на половин работен ден 

Също вариант, който е хубаво да обсъдите с работодателя си, в случай че той има намерение да ви съкрати. Може пълната ви заплата да е непосилна при сегашната ситуация за работодателя ви, но в някои бизнеси би било вариант да продължите работа на половин работен ден, за половин заплата, с половин осигуровки и данъци. Това ще намали финансовата тежест за работодателя и ще му даде възможност да ви задържи като служител, макар и временно при по-лоши финансови условия за вас.

Но дори работейки на непълен работен ден ще получите пълния брой точки – 2 т. за работещ родител според критериите за прием в софийските детски ясли и градини. И разбира се, нищо не пречи да се оглеждате за нова работа – важното е по време на класиранията за детските заведения да имате работа, макар и стискайки зъби заради по-малкия доход.

3. Мярката на правителството за запазване на служителите, по-известна като „60 на 40“

Според мярката 60%/40%, докато действа Закона за мерките и действията по време на извънредното положение държавата ще поеме 60% от заплатитена служителите в определени сектор за срок не по-дълъг от 3 месеца. Разбира се, не всичи бизнеси попадат в потенциално субсидираните от държавата отрасли. Също така бяха предвидени и допълнителни условия за бизнесите, които искат да се възполват от мярката. Дори да попадат в подходящ отрасъл, не всички бизнеси биха могли да изпълнят условията за получаване на това финасиране.

Все пак, преди да ви съкратят, проверете дали работите в сектор, подлежащ на субсидиране, и ако е така, опитайте да обсъдите с работодателя си варианта да кандидатства по тази мярка за подпомагане на икономиката, така че да може да ви задържи като служител поне докато мине класирането за детските ясли и градини.

4. Работа на друга длъжност и на друго място за същия работодател

Според кодекса на труда работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой – докато той продължава.

Извънредното положение може да се определи в някои случаи като производствена необходимост, а в повечето случаи като хипотеза на престой за много работодатели. И в двата случая работодателят може да ви възложи работа от друг характер, макар и да не съответства на вашата квалификация. Съветвам ви да бъдете гъвкави и ако може да заемете временно друга позиция в друго звено на работодателя, да се борите за тази възможност.

Пример за такава промяна на длъжността и мястото на работа е ако сте били сервитьор в ресторант, но заради извънредното положение ресторантът не сервира храна на място, а единствено прави доставки по домовете, вие временно да станете да речем доставчик на храна по домовете. В този случай запазвате работата си като сервитьор и евентуално ще продължите да я изпълнявате след отмяната на извънредното положение. Ако по време на класиранията за ясла/градина в София сте доставчик на храна, макар да имате трудовия договор като сервитьор, пак ще си получите много важните 2 точки за работещ родител при кандидатстване на детето ви за софийските детски заведения.

5. Използване на натрупания платен отпуск преди служителят да бъде съкратен

Според новоприетите изменения в Закон за мерките и действията по време на извънредното положение работодателите може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.

Същевременно измененията в Кодекса на труда предвиждат, че когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. Това обаче е само право, а не задължение на работодателя.

Ако работодателят планира да ви съкрати, но имате натрупани достатъчно дни платен отпуск, така че да се водите все още на работа и в платен отпуск на 15.05.2020 г. (датата на първо класиране за софийските ясли и детски градини, към която дата е важно родителите да работят, за да имат шанс децата им да бъдат приети в общинско детско заведение), объренете внимание на работодателя си на новоприетия на 24.03.2020 г. чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда, в случай че попадате в някоя от посочените по-долу 6 групи. Според този текст работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:

 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
 5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 (става дума за трудоустроени работници или служители и за работници или служители, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването ).

Ако на 15.05.2020 г. сте в платен отпуск, макар и пред съкращение, детето ви ще може да кандидатства за ясла градина, като за вас ще получи пълния брой 2 точки за работещ родител.

6. Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Неплатеният отпуск за отглеждане на дете, като изключим, че не ви носи доходи, е чудесен вариант да ползвате 2 точки за работещ родител при кандидатстване за детска градина, без да сте в особена тежест на работодателя си. Така че ако предстои да ви съкратят, може да договорите с работодателя си такъв отпуск, дори след отмяната на извънредното положение, за да може по време на класирането на децата за ясла/градина в София да се водите родител, работещ по трудово правоотношение и да получите изключително важните 2 точки за целта.

Какво е важно да вземете под внимание,за да прецените дали имате право на такъв отпуск (който между другото се брои за трудов стаж)?

След като минат двете платени години майчинство/отпуск за отглеждане на дете всеки от родителите, ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител с негово съгласие.

Родител, който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на неплатен отпуск в размер 12 месеца в случаите, когато:

 1. не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;
 2. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;
 3. другият родител е починал.

Неплатеният отпуск може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни. Родителят, който иска да ползва такъв отпуск, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително. Времето, през което се ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете се признава за трудов стаж.

7. Неплатен отпуск

Както споменахме по-горе, според новоприетия чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда, работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:

 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
 5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 (става дума за трудоустроени работници или служители и за работници или служители, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването ).

Ако ви е възможно да сте в неплатен отпуск към 15.05.2020 г., когато е първото класиране за детските ясли и градини в София, това ще ви даде 2-те точки за работещ на трудов договор служител. За разлика от регистрацията като безработен в Бюрото по труда, заради която може да получавате обезщетение за безработица, но шансовете ви да запишете детето си в общинска детска ясла или градина в София ще са почти нищожни.

8. Започване на дейност като самоосигуряващо се лице/свободна професия

В случай че имате знания, умения и необходимия сертификат или диплома за упражняване на свободна професия, регистрацията като самоосигуряващо се лице е един вариант, който също може да ви даде необходимите 2 точки, за да стигне детето ви до жребий за местата в софийските ясли и градини.

Необходимо е обаче да се регистрирате като самоосигуряващо се лице през м. април, за да може през м. май преди класирането да платите първите си осигуровки. С бележките за платени осигуровки ще може да докажете критерий „работещ родител“ пред директора на детската ясла/градина при записване на детето.

9. Откриване на собствена фирма

Ако сте останали без работа, но от много време сте си мислили да започнете собствен бизнес, преценете си добре възможностите, силите, шансовете, финансовия ресурс. В условия на криза има отрасли, които могат да се развиват много успешно и бурно, и други, които ще са адски засегнати; има бизнес сфери, в които ви трябва съвсем минимален начален капитал, и сектори, в които ще ви трябва сериозно финансиране, което банките може да не са склонни да ви отпуснат.

Ако смятате, че идеята ви за бизнес би била успешна в условията на икономическа криза и рецесия, запознайте се със задълженията, които бихте имали, стартирайки собствен бизнес, и скачайте в дълбокото. Освен шансът да създадете успешен бизнес, ако стартирате дейността на фирмата си през април, ще имате възможност да платите първите си осигуровки като управител или собственик на бизнес през м. май /преди датата на класирането/. Съответно ще можете да докажете, че сте работещ родител и да получите така необходимите 2 точки за кандидатстване в ясла/градина в София.

10. Регистрация като безработен в Бюрото по труда

Към края на март 2020 г. регистрацията като безработен в Бюрото по труда не ви дава точки за работещ родител при кандидатстване за детска ясла/градина в София. Всъщност не ви дава никакви точки. Но ако ситуацията при вас се е стекла така, че сте останали без работа, най-добре е да се регистрирате в Бюрото по труда и да получите обезщетението, което ви се полага според годините ви трудов стаж и основанието за прекратяване на трудовия договор. Няма да получите точки за работещ родител при кандидатстване на детето ви в яслите и градините в София, но евентуално ще имате право на парично обезщетение за безработица.

Докато търсите работа пък, ще можете да се насладите на детето си, да се посветите на развитието и образованието му и да прекарате с него пълноценно време, което активно работещите родители много трудно биха прекарали с децата си.

 

Важни въпроси, касаещи майките на деца под 3-годишна възраст, на които тепърва предстои да се върнат на работа след майчинство/отпуск за гледане на дете в условията на извънредно положение

 • Преди да изляза по майчинство бях на изпитателен срок; защитава ли ме законът в случай на съкращения във фирмата?

За съжаление майките, чиито пробен/изпитателен срок по трудовия договор не е приключил, преди да излязат в отпуск по майчинство, връщайки се на работа при работодателя, отново попадат в условията на работа в изпитателен срок. Тези майки не могат да се ползват от специалната защита, предвидена в Кодекса на труда за майки на деца под 3 години и трудовите им договори могат да бъдат прекратени безпроблемно от работодателя.

Ако попадате в такава ситуация, опитайте се да договорите с работодателя излизане в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, докато приемат детето ви на ясла/детска градина и същевременно си търсете нова работа. В този случай няма да имате доходи от трудово правоотношение, но ще получите 2 точки като работещ родител при кандидатстване на детето ви в софийска ясла/градина.

 • Работодателят иска да ме съкрати, а аз съм майка на дете под 3 години; има ли право да прекрати трудовото ми правоотношение?

За съжаление и това е възможно, макар че обстоятелствата при които работодателят може да ви съкрати са по-ограничени. Но примерно ако закрива целия си бизнес, работодателят може да съкрати всичките си служители, включително майките с дете до 3-годишна възраст, в който случай майките с малки деца не се ползват с никаква закрила.

Пожелавам ви успех при кандидатстването на децата ви за детски ясли и градини в София и във всеки друг град, където свободните места в детските заведения не достигат и се налага да се борите със зъби и нокти детето ви да посещава общинска ясла/градина!

 

Статията е актуална към 27.03.2020 г.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *