Законови изменения облекчават подаването на годишните финансови отчети в Търговския регистър

Законови изменения облекчават подаването на годишните финансови отчети в Търговския регистър

В брой 38 на „Държавен вестник“от 24.04.2020 г. са обнародвани съществени промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които касаят подаването на годишните финансови отчети на дружествата в Търговския регистър. Какви са промените и откога влизат в сила? 1. Отпадат таксите за подаване на годишен финансо...

Read More

Как да кандидатствам за безлихвен кредит до 4500 лв. при намалени доходи заради COVID-19?

Как да кандидатствам за безлихвен кредит до 4500 лв. при намалени доходи заради COVID-19?

Във връзка с Решение № 257/14.04.2020 г. на Министерския съвет Българската банка за развитие стартира Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Целта на програмата е да се подпомогнат лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица, чиито доходи са прекъсн...

Read More

Повторно се въвежда задължително носене на маски

Повторно се въвежда задължително носене на маски

На 11 април 2020 г. министърът на здравеопазването за втори път в последните две седмици издаде заповед за задължително носене на маски на закрити и открити обществени места. Настоящата заповед в голяма степен преповтаря предходна заповед на министъра на здравеопазването от 30 март 2020 г., според която всички лица, когато се намират на закрити или...

Read More

Еднократна помощ от 375 лева за родители в неплатен отпуск заради COVID-19

Еднократна помощ от 375 лева за родители в неплатен отпуск заради COVID-19

На брифинг на 11.04.2020 г. в Министерския съвет министърът на труда и социалната политика Деница Сачева съобщи за приемането на нова мярка за подпомагане на семейства в неплатен отпуск по време на извънредното положение, във връзка с разпространението на COVID-19 в България. Впоследствие, на 2.05.2020 г.,  министър Сачева обяви, че от понеделник (...

Read More

Работодателите да въведат строги мерки срещу COVID-19 предвижда нова заповед на министъра на труда и социалната политика от 02.04.2020 г.

Работодателите да въведат строги мерки срещу COVID-19 предвижда нова заповед на министъра на труда и социалната политика от 02.04.2020 г.

Със своя заповед № РД 01-219 от 2 април 2020 г. министъра на труда и социалната политика Деница Сачева задължи работодателите да да прилагат серия от мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19. Мерките следва да бъдат прилагани до отмяната на извънредното положение. Ето какво включват мерките, които работодателите следва да въведат ...

Read More