Повторно се въвежда задължително носене на маски

На 11 април 2020 г. министърът на здравеопазването за втори път в последните две седмици издаде заповед за задължително носене на маски на закрити и открити обществени места. Настоящата заповед в голяма степен преповтаря предходна заповед на министъра на здравеопазването от 30 март 2020 г., според която всички лица, когато се намират на закрити или открити обществени места, бяха задължени да имат поставена защитна маска за лице, като само ден по-късно – на 31 март – министърът сам отмени въпросната заповед.

Какво гласи настоящата заповед за маските?

Според заповедта на министъра на здравеопазването, целяща да ограничи разпространението на COVID-19 (коронавируса), всички лица, когато се намират на закрити или открити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.

Какво значи „всички лица“?

Всички лица обхваща всеки, който е излязъл извън дома си – било млад човек, било дете, бебе, човек на средна възраст или възрастен човек/пенсионер.

Какво означава закрити или открити обществени места?

Няма легални дефиниции за понятията „закрито обществено място“, „открито обществено място“ и дори „обществено място“ в българското законодателство.

В самата заповед обаче се съдържа примерно изброяване на закритите и откритите обществени места, в които следва да се носят маски:

 • транспортните средства за обществен превоз
 • търговските обекти
 • парковете
 • църквите
 • манастирите
 • храмовете
 • залите
 • улиците
 • автобусни спирки
 • всички пространства, които са свободно достъпни  и/или са предназначени за обществено ползване
 • места, на които се предоставят обществени услуги
 • други закрити и открити обществени места

Какво значи защитна маска за лице?

Заповедта на министъра на здравеопазването дава възможност защитната маска за лице да е за еднократна или многократна употреба, както и да се използват алтернативни защитни средства, покриващи носа и устата – например кърпа, шал и други.

Откога е в сила заповедта?

Заповедта за маските е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. включително.

Кой следи дали нося маска навън?

Принципно заповедта на министъра на здравеопазването, касаеща носенето на маски, следва да се съобщи на министъра на вътрешните работи и на областните управители, съответно хората, които би следвало да следят за изпълнението на заповедта, са служителите на МВР и служителите, на които областният управител би възложил следенето на предписаните мерки. Възможно е това да са служителите на регионалната здравна инспекция (РЗИ), но е възможно да бъдат упълномощени и други общински структури да контролират изпълнението на заповедта за носене на маски.

Каква е санкцията, ако не нося маска на открити и/или закрити обществени места?

Ако не спазвате изискването за носене на маска, сте заплашени от наказанието, предвидено в чл. 209а от Закона за здравето, а именно:

„Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лв.“

Информацията е актуална към 11.04.2020 г.

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *