Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Често родителите на малки деца изпадат в патова ситуация след изтичането на отпуска за отглеждане на дете до 2 години. В част от случаите детето не е прието в детско заведение и няма кой да го гледа. А дори прието в ясла/градина, детето е възможно да боледува толкова често, че за семейството да е икономически […]

Read More