Как правилно да уведомите работодателя, че сте бременна, така че да получите закрила по Кодекса на труда?

След като научат за бременността си, много жени започват да се чудят как и кога да съобщят на работодателя си, че са бременни. Част от тях се страхуват, че работодателят може да им прекрати трудовите договори, ако разбере за бременността. И с част от жените това действително се случва. Има случаи, в които работодателят наистина има право да прекрати договора на бременна служителка, независимо че е надлежно уведомен за бременността. Но в повечето случаи, щом до работодателя е отправено уведомление за бременността в съответствие със законовите изисквания, бременната служителка се ползва със специална закрила по Кодекса на труда.

Как правилно на съобщите на работодателя, че сте бременна?

Правилният начин да се уведоми работодателя за бременност (под правилен имам предвид законово уредения начин, по който ако работодателят бъде уведомен, то служителката ще има допълнителните права и защити по Кодекса на труда, които се полагат на бременните жени) е да бъде представен медицински документ от лекаря на служителката, удостоверяващ бременността.

Този документ, издаден, подписан и подпечатан от лекаря на бременната служителка, трябва да бъде входиран в деловодството на работодателя. Силно препоръчително е предварително служителката да си е направила едно ксерокопие от него и да поиска да се постави един и същ входящ номер върху оригиналния документ и върху ксерокопието. Оригиналният документ остава при работодателя, а служителката е добре да пази старателно ксерокопието с входящ номер. Целта е бременната служителка да има писмено доказателство, че е представила на работодателя надлежен документ за бременността. Това доказателство да може да се ползва в съда, в случай че работодателят реши да не се съобразява с правата и специалната закрила на бременната, които се полагат по Кодекса на труда.

Ако по някаква причина не можете лично да предадете на работодателя документа, удостоверяващ бременност, и да получите входящ номер върху него, има вариант да го изпратите и по куриер/поща. Куриерите предоставят като услуга връчването на пратка и да получаване на входящ номер върху документа в пратката вместо изпращача. Вариант е и изпращането на уведомлението до работодателя с обратна разписка, от която е добре да става ясно какъв точно документ изпращате.

А ако устно съм уведомила рабодателя за бременността?

Важно!!! – Всякакви устни уведомления на работодателя и уведомления от типа на хвърчащ лист, на който в свободен стил служителката е написала „Уведомление от … Уведомявам Ви, че съм бременна “ и го е дала на работодателя, нямат юридическа стойност. Такива уведомления не ви гарантират допълнителните права и защити по Кодекса на труда. Дори при устно уведомление е възможно работодателят да ви третира като бременна и да се съобразява с допълнителните ви права и със закрилата по Кодекса на труда. Ако обаче не го прави, вие няма да имате доказателства, че надлежно сте го уведомили.

Уведомих работодоталя устно за бременността/не съм уведомила работодателя изобщо за бременността, но получих предизвестие за прекратяване на трудовия ми договор. Полага ли ми се закрила като бременна по реда на Кодекса на труда?

В случай, при който работодателят е връчил предизвестие за прекратяване на трудовия договор на бременна служителка, след което в срока на предизвестието служителката е удостоверила надлежно пред работодателя състоянието си на бременност (с медицински документ от лекар), служителката се ползва от закрилата на бременните по чл. 333, ал.5 КТ.

Уведомила съм работодателя за бременността, но загубих бебето, какво да правя?

При прекъсване на бременността Кодексът на труда изисква служителката да уведоми работодателя в 7-дневен срок от прекъсването за това обстоятелство. Това се прилага, ако вече сте уведомили работодателя за бременността.

Разбира се, ако прекъсването на бременността се е случило преди да уведомите работодателя, че сте бременна, то нямате задължение да го уведомите, че бременността е приключила.

Работодателят ми прекрати трудовия договор, въпреки че съм бременна и че го уведомих за това. Какво да направя?

Съберете всички документи, с които разполагате относно прекратяването на трудовото правоотношение и уведомяването на работодателя за бременността.  След което задължително се консултирайте с адвокат. Има хипотези, при които закрилата на бременните по Кодека на труда не се прилага. Адвокатът ще ви каже, ако вашият случай е такъв. В повечето случаи обаче такива прекратявания на трудови договори са незаконни. Съответно при съдебно дело срещу работодателя уволненията се отменят, присъждат се обезщетения на бременните и т.н.

Често бременните жените не познават трудовите си права и защитите, на които имат право по Кодекса на труда. Не позволявайте на работодателите си да злоупотребяват поради вашата неосведоменост – научете какви са правата ви и с каква закрила се ползвате като бременна жена в статията Какви права имат бременните жени по Кодекса на труда?

 

Екипът на Адвокатска кантора Вълчева е на ваше разположение, ако имате нужда от трудовоправна консултация и защита при незаконно уволнение.

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

4 thoughts on “Как правилно да уведомите работодателя, че сте бременна, така че да получите закрила по Кодекса на труда?

  1. Не намирам точен образец. За уведомление по чл. 313 от КТ ли става въпрос? С приложен амбулаторен лист към него?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *