Компенсации за неприети в детска градина деца

Компенсации за неприети в детска градина деца

В по-малките населени места няма проблем с приема на деца в детските градини. В София обаче (а и не само) недостигът на места за децата в детските градини остава сериозен. Същевременно считано от учебната 2023/2024 г. в София се въведе задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца, което следва да се осъществява в детските градини. И ...

Read More