Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март

Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март

Регистрираните по закона за данък върху добавената стойност лица, които не използват софтуер за управление на продажбите, а отчитат продажбите си само на  фискално устройство, имат срок до 31.03.2019 г., за да  ги сменят или модифицират. Лицата, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и не използват софтуер за управлен...

Read More

Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември

Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември

Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), в който трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, ще бъде удължен до края на септември 2019 г., потвърди на 26 февруари 2019 г. министърът на финансите. Всички търговц...

Read More

С изменения в Търговския закон се премахват акциите на приносител

С изменения в Търговския закон се премахват акциите на приносител

В брой 88 от 23.10.2018 г. на Държавен вестник са обнародвани промени в Търговския закон, касаещи видовете акции, които могат да бъдат издадени от акционерните дружества. Какво се променя в Търговския закон? С направените изменения на закона се премахва възможността за акционерните дружества занапред да издават акции на приносител. Акциите на прино...

Read More

Как да избегнете обичайните правни грешки при стартиране на бизнес?

Как да избегнете обичайните правни грешки при стартиране на бизнес?

Повечето хора, които са решили да развиват някакъв бизнес, рано или късно стигат до фазата, в която трябва да регистрира фирма. И тук резонно се появяват куп въпроси. Как да го направя – сам, със съдействието на адвокат, чрез покупка на фирма от познат или непознат? Колко ще струва? Какви са рисковете и последиците за […]

Read More

Важни изменения на Закона за обществените поръчки

Важни изменения на Закона за обществените поръчки

В извънреден брой 86 на „Държавен вестник“от 18.10.2018 г. са обнародвани съществени промени в Закона за обществените поръчки, с които се цели да се увеличи публичността и прозрачността при възлагане на обществени поръчки и да се повиши ефективността при разходването на обществените средства. Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на ...

Read More

Нови изисквания при продажби през електронен магазин

Нови изисквания при продажби през електронен магазин

С обнародваната на 28.09.2018г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства бяха приети нови изисквания, приложими за всички лица, извършващи продажби през електронни магазини в България. Основната цел на направените в наредбата промени е засилва...

Read More