Важни ДДС промени относно електронната търговия считано от 1 юли 2021 г.

Важни ДДС промени относно електронната търговия считано от 1 юли 2021 г.

От 1 юли 2021 г. се променят правилата за ДДС относно трансграничните дейности на потребителския пазар (B2C) в електронната търговия. Кои са сделките, обхванати от новите промени? дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС, извършвани от доставчици или считани за доставчици субекти; продажби на стоки на вътрешния пазар от считани за доставчици ...

Read More

Компании с ERP системи имат алтернатива по Наредба Н-18

Компании с ERP системи имат алтернатива по Наредба Н-18

СУПТО, създаващ стандартизиран одиторски файл Според промените в Наредба №Н-18/2006 г., обнародвани в Държавен вестник, брой 75/24.09.2019 г., лицата, чиито продажби в брой са под 5% от приходите и за които са налице поне 2 от следните критерии: приходи от продажби над 16 млн. лв. стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. персонал […]

Read More

Нови промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. от 29.03.2019 г.

Нови промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. от 29.03.2019 г.

Нови изменения в Наредба Н-18 от 2016 г. бяха обнародвани в Държавен вестник на 29.03.2019 г. Основните изменения са следните: Възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин. Електронната касова бележка може да се генерира изцяло в електронен вид и да се изпрати по имейл на потребителя, без отпечатване на хартия. Търго...

Read More

Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март

Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март

Регистрираните по закона за данък върху добавената стойност лица, които не използват софтуер за управление на продажбите, а отчитат продажбите си само на  фискално устройство, имат срок до 31.03.2019 г., за да  ги сменят или модифицират. Лицата, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и не използват софтуер за управлен...

Read More

Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември

Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември

Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), в който трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, ще бъде удължен до края на септември 2019 г., потвърди на 26 февруари 2019 г. министърът на финансите. Всички търговц...

Read More

Важни изменения на Закона за обществените поръчки

Важни изменения на Закона за обществените поръчки

В извънреден брой 86 на „Държавен вестник“от 18.10.2018 г. са обнародвани съществени промени в Закона за обществените поръчки, с които се цели да се увеличи публичността и прозрачността при възлагане на обществени поръчки и да се повиши ефективността при разходването на обществените средства. Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на ...

Read More

Нови изисквания при продажби през електронен магазин

Нови изисквания при продажби през електронен магазин

С обнародваната на 28.09.2018г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства бяха приети нови изисквания, приложими за всички лица, извършващи продажби през електронни магазини в България. Основната цел на направените в наредбата промени е засилва...

Read More