Стартира нова програма „Възстановяване“ за кредити в подкрепа на бизнеса

Стартира нова програма „Възстановяване“ за кредити в подкрепа на бизнеса

От 22 юни 2021 стартира програма „Възстановяване“, чиято цел е да подкрепи бизнеса чрез кредити в общ размер до 2,5 млрд. лв., гарантирани от Фонда на фондовете. В банките, които вече са подписали програмата, управляващите малки и средни бизнеси ще могат да вземат кредит за възстановяване на бизнеса си. Какви са основните характеристики на кредитит...

Read More

Възможност за стартиращи компании да кандидатстват за финансиране от Innovation Starter Accelerator

Възможност за стартиращи компании да кандидатстват за финансиране от Innovation Starter Accelerator

Стартиращи компании, които предлагат иновативни решения в областта на интелигентните градове, чистата вода, централното отопление, могат да кандидатстват до края на февруари 2021 г. в Innovation Starter Accelerator / www.accelerator.bg /. През 2020 г. Софийска вода, част от Veolia, подписа 5-годишен меморандум за сътрудничество с Innovation Starter...

Read More

Кандидатстване за финансова помощ до 150 000 лв. по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за микро-, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Кандидатстване за финансова помощ до 150 000 лв. по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за микро-, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,,  Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването. На засегнатите бизнеси ...

Read More

Как да кандидатствам за безлихвен кредит до 4500 лв. при намалени доходи заради COVID-19?

Как да кандидатствам за безлихвен кредит до 4500 лв. при намалени доходи заради COVID-19?

Във връзка с Решение № 257/14.04.2020 г. на Министерския съвет Българската банка за развитие стартира Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Целта на програмата е да се подпомогнат лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица, чиито доходи са прекъсн...

Read More

Еднократна помощ от 375 лева за родители в неплатен отпуск заради COVID-19

Еднократна помощ от 375 лева за родители в неплатен отпуск заради COVID-19

На брифинг на 11.04.2020 г. в Министерския съвет министърът на труда и социалната политика Деница Сачева съобщи за приемането на нова мярка за подпомагане на семейства в неплатен отпуск по време на извънредното положение, във връзка с разпространението на COVID-19 в България. Впоследствие, на 2.05.2020 г.,  министър Сачева обяви, че от понеделник (...

Read More