Договор с детегледач/детегледачка

Договор с детегледач/детегледачка

Много семейства се сблъскват с необходимостта да поверят детето си на детегледач или детегледачка. Понякога помощта при отглеждането на детето от страна на детегледач/-ка е лично предпочитание на родителите. Често обаче наемането на детегледач/-ка е необходимост, продиктувана било от неприемането на детето в ясла или градина, било от особености в р...

Read More

Компенсации за неприети в детска градина деца

Компенсации за неприети в детска градина деца

В по-малките населени места няма проблем с приема на деца в детските градини. В София обаче (а и не само) недостигът на места за децата в детските градини остава сериозен. Същевременно считано от учебната 2023/2024 г. в София се въведе задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца, което следва да се осъществява в детските градини. И ...

Read More

Повторно се въвежда задължително носене на маски

Повторно се въвежда задължително носене на маски

На 11 април 2020 г. министърът на здравеопазването за втори път в последните две седмици издаде заповед за задължително носене на маски на закрити и открити обществени места. Настоящата заповед в голяма степен преповтаря предходна заповед на министъра на здравеопазването от 30 март 2020 г., според която всички лица, когато се намират на закрити или...

Read More

Важно: От 30 март 2020 г. задължително с маска навън – най-новата заповед на министъра на здравеопазването

Важно: От 30 март 2020 г. задължително с маска навън – най-новата заповед на министъра на здравеопазването

На 30.03.2020 на сайта на Министерство на здравеопазването бе публикувана най-новата заповед на министъра на здравеопазването – № РД-01-168/30.03.2020 г. Какво гласи заповедта за маските? Според заповедта на министъра на здравеопазването, целяща да ограничи разпространението на COVID-19 (коронавируса), всички лица, когато се намират на закрит...

Read More