Камена Вълчева

адвокат Камена Вълчева

Адвокат, член на Софийска адвокатска колегия

Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Образование:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” – магистър по право със специализации по Правораздаване, Международно право и международни отношения и Публична администрация

Професионален опит:

април 2013 – до сега – Адвокатска кантора Вълчева

април 2006 – април 2013 – Цветкова, Бебов и съдружници, асоциирана правна кантора към ПрайсуотърхаусКупърс

Членства:

Адвокатска колегия – София

Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE)

Езици:

български, английски, немски, испански, руски

Специализации:

 • 2015-2016 г. – 9 Academy – Обучение по бизнес и предприемачество ( Предприемачество, Маркетинг, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси, НПО, Право, PR,  Дигитални/информационни технологии, Продажби)
 • 2015 г. – Програма „Младите лидери на България“ – Обучение за млади професионалисти в сферата на правосъдието –  професионално обучение в САЩ (Вашингтон, Ню Йорк, Денвър и Сан Франциско), фокусирано върху най-добрите практики в сферата на върховенството на закона
 • 2013 г. – Курс по медиация към Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“
 • 2013 г. – Курс по европейско конкурентно право към Академия по европейско право в Триер, Германия
 • 2012 г. – следдипломно обучение „Право и бизнес в Европа – „Мениджмънт в контекста на европейското право и устойчивата енергия““ в Торино, Италия – към Институт по европейски изследвания и Център за изследвания на федерализма
 • 2012 г. – Лятно училище на WIPO по интелектуална собственост в Одеса, Украйна, проведено от Световната организация за интелектуална собственост (WIPO)
 • 2011 г. – Многостранна стажантска програма за адвокати от Централна, Източна и Югоизточна Европа в Бон, Дюселдорф и Брюксел, организирана от Немската фондация за международно правно сътрудничество, Федералната адвокатска асоциация и Немската адвокатска асоциация
 • 2005 – интензивен курс „Правна терминология – въведение в немското право“ във Висше училище Бремен, Германия

Публикации:

 • Автор на главата “REITs: The Bulgarian Perspective” от книгата “Real Estate Investment Trusts in Europe”, публикувана от издателство Springer Verlag Berlin Heidelberg през 2014 г.
 • Съавтор на главите относно българските дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти, от книгите “Guide to Global Real Estate Investment Trusts 2012” и “Guide to Global Real Estate Investment Trusts 2011”, издадени от Wolters Kluwer Law and Business
 • Съавтор на главата за България от книгата „International Banking Law and Regulation“, публикувана от Oxford University Press, издадена от Център за международни правни изследвания
 • Съавтор на статията “Mobile phone payments multi-jurisdictional survey: Bulgaria”, публикувана в Информационния бюлетин на комитета по банково право на Международната адвокатска асоциация

Е-mail:

kamena.valcheva@valcheva-law.com

Телефон:

+359887796653