Корпоративно правоКорпоративното право обхваща голям набор от дейности, свързани с учредяването на разнообразни видове търговски дружества, последващите промени в тяхното управление, структура, капитал, дейност, тяхното преструктуриране (сливане, вливане, отделяне, разделяне, промяна на правната форма), корпоративната дейност на дружествата (организация, провеждане и протоколиране на решенията на Общи събрания, Съвети на директорите и др.), производствата по ликвидация и несъстоятелност и др.

Екипът на Адвокатска кантора Вълчева е с дългогодишен опит във всички аспекти на корпоративното право. За нас е удоволствие да предложим пълния спектър корпоративноправни услуги на всеки местен или чуждестранен клиент, започващ или вече развиващ бизнес в България.

Как можем да сме ви полезни?

 • Правен съвет за избор на подходяща правна форма и последващо учредяване и регистрация на всички видове дружества по българското право, клонове, търговски представителства на чуждестранни лица;
 • Правни консултации относно подходящото структуриране на капитала и управлението/представителството на търговски дружества;
 • Правно съдействие в процеса на получаване на различни разрешения, лицензи и други подобни документи, необходими за извършването на отделни специфични бизнес дейности;
 • Изготвяне на необходимите документи и вписване на всякакви последващите промени в управлението, структурата, капитала, дейността на търговски дружества;
 • Пълно правно съдействие относно текущата корпоративната дейност на дружествата (организация, свикване, провеждане и протоколиране на решенията на Общи събрания на съдружници/акционери, Съвети на директорите и др.), вписване на взетите решения и обявяване на подлежащи на вписване актове в Търговския регистър;
 • Правна консултация по всякакви въпроси, свързани с корпоративното право;
 • Правни съвети и пълно правно обслужване при преобразуване на търговски дружества (вливания, сливания, разделяния, отделяния), продажба на активи, продажба на търговски предприятия, както и промяна на правната форма на търговски дружества;
 • Правен съвет и изготвяне на необходимите документи за покупко-продажба на дялове и акции от търговски дружества;
 • Пълен правен анализ на дружества / активи, които са предмет на сделка;
 • Корпоративно съдействие при планиране на финансови транзакции;
 • Цялостно правно съдействие в процедури по ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества.