Възможност за стартиращи компании да кандидатстват за финансиране от Innovation Starter Accelerator

Стартиращи компании, които предлагат иновативни решения в областта на интелигентните градове, чистата вода, централното отопление, могат да кандидатстват до края на февруари 2021 г. в Innovation Starter Accelerator / www.accelerator.bg /.

През 2020 г. Софийска вода, част от Veolia, подписа 5-годишен меморандум за сътрудничество с Innovation Starter. От своя страна Innovation Starter Accelerator е с мандат да финансира идеи на предприемачи в най-ранния етап от тяхното развитие – валидиране на идеи и MVP (минимален жизнеспособен продукт/прототип).

Предстои да бъдат одобрени за участие 10 компании на ниво идея или прототип, на които служители на Софийска вода, част от Veolia, Веолия енерджи Варна, част от Veolia и Innovation Starter ще предоставят техническа подкрепа, обучение, менторство и възможност за валидиране в реална корпоративна среда на иновациите им чрез достъп до инфраструктура. В допълнение към това, Innovation Starter Accelerator ще предостави и финансова подкрепа на избрани кандидати.

Какви компании могат дакандидатстват за финансиране?

Компаниите, които ще бъдат допуснати до участие в подбора, следва да са специализирани в една от следните две основни области:

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

Интелигентна вода за интелигентни градове – решения и продукти, свързани с управлението на питейна вода и отпадъчни води:

 • интелигентно измерване на потреблението на вода;
 • прогноза за потреблението на вода;
 • мониторинг и анализ на качеството на водата;
 • сензори и IoT;
 • повторна употреба на отпадъчни води;
 • управление и оползотворяване на утайките от отпадъчни води;
 • интелигентни приложения;
 • технологии управлявани от данни;
 • анализ на големи бази данни и AI.
2. ТОПЛОФИКАЦИЯ

Превръщането на топлофикационните компании в модерни, ефективни и отзивчиви комунални дружества:

 • икономия на енергия и оптимизация;
 • дигитални решения за по-добра клиентска удовлетвореност (B2C);
 • декарбонизация;
 • интелигентни решения за отопление и охлаждане;
 • прогнози за производство на топлоенергия/разходване на гориво;
 • интелигентно измерване на потреблението на топлоенергия;
 • интелигентни приложения;
 • технологии, управлявани от данни;
 • анализ на големи данни и AI.

Innovation Starter Accelerator инвестираме в компаниите срещу миноритарен дял, от който търси значителна възвръщаемост в рамките на следващите 3 до 5 години.

Кои са основните факторите, за да получи една компания финансиране от Innovation Starter?

   • Трябва да има присъствие в България (дружество, екип, приходи или научно-изследователска и развойна дейност);
   • Да има сформиран екип, отдаден на работата по този проект;
   • Екипът да включва добре балансирани и допълващи се членове с безукорна репутация и сериозен опит като предприемачи в същата сфера, в случай че проектът е на ниво идея;
   • Проектът да адресира ясен проблем с валидно решение в добре обособен пазарен сегмент;
   • На пазара да има доказано търсене на продукта/услугата, което може да бъде проверено чрез интервюта с потенциални клиенти, посредством препратки към конкуренти, реални потребители или продажби, чрез пазарен анализ
   • За предпочитане са продукти и услуги с потенциал за международно развитие

Какво друго може да се вземе под внимание при подбора на финансираните компании от Innovation Starter?

   • Препоръка от от влиятелен човек в старт-ъп екосистемата;
   • Проектът да е в приоритетните за фонда сектори (образование, транспорт/логистика, здравеопазване, телекомуникации, дигитални проекти, лека промишленост).
   • Наличието на ко-инвеститор за този етап на инвестиция

Какво могат да очакват компаниите от Innovation Starter?

   • Опции за финансиране: 25 000 – 60 000 евро;
   • Преминете през нашия акселератора на Innovation Starter (3 месеца);
   • Мрежата от ментори на разположение по време и след акселератора;
   • Възможност да се възползвате от опита на екипа на Innovation Starter в развойна дейност, продажби, привличане на ключови служители и др.;
   • Помощ с реализирането на последващи етапи на финансиране.

Какво включва процесът на подбор на кандидатите?

Процесът на селекция ще продължи около 1 месец (от момента на подаване на кандидатурата до реалното осъществяване на инвестицията). Фазите на подбор са няколко:

   • Преглед на кандидатурата и преценка на жизнеспособността и потенциала на проекта;
   • Покана до ограничен брой екипи за участие в акселераторската програма;
   • Индикативна оферта до селектирани компании (след постигане на консенсус относно намерение и хипотеза за инвестицията от страна на управляващите партньори на Innovation Starter);
   • Етап на финансов и правен анализ (дю дилиджънс) и оценка на компанията по метода “справедлива стойност”;
   • Инвестиционно споразумение за успешно преминалите през етапа на дю дилиджънс и оценка компании.

Адвокатска кантора Вълчева е на ваше разположение при нужда от помощ за кандидатстване за прогамата на Innovation Starter, както и за подготовка на документацията за правния анализ на компанията ви по време на подбора и за юридическо съдействие при сключването на инвестиционното споразумение.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *