Ново тълкувателно решение относно Закона за устройство на територията

Ново тълкувателно решение относно Закона за устройство на територията

Върховният административен съд прие ново Тълкувателно решение № 1 от 17.09.2018 г. на ВАС по т. д. № 4/2016 г., ОСС, I и II колегия касаещо строителното право. Върховните съдии се произнесе по следните въпроси: Какъв е правният характер на срока по чл. 216, ал. 7 от Закона за устройство на територията (преклузивен или инструктивен), […]

Read More