Правна кантора Вълчева предоставя на своите клиенти цялостно правно обслужване в следните области на правото:

Корпоративно право

Търговски сделки

Банково и финансово право

Право на капиталовите пазари

Трудово право

Защита на личните данни

Право на интелектуалната собственост

Конкурентно право

Вещно право

Застрахователно право

Процесуално представителство

Медиация