Компании с ERP системи имат алтернатива по Наредба Н-18

СУПТО, създаващ стандартизиран одиторски файл

Според промените в Наредба №Н-18/2006 г., обнародвани в Държавен вестник, брой 75/24.09.2019 г., лицата, чиито продажби в брой са под 5% от приходите и за които са налице поне 2 от следните критерии:

  • приходи от продажби над 16 млн. лв.
  • стойност на активите по баланс над 8 млн. лв.
  • персонал от над 50 души

могат да изберат да ползват и софтуер за управление на продажбите (СУПТО), който създава стандартизиран одиторски файл.

Задължения на лицата, избрали СУПТО със стандартизиран одиторски файл

Лицата, избрали алтернативния режим за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, следва да имат предвид следното:
  • изпращането в НАП на стандартизирания си одиторски файл е веднъж годишно, за всяка календарна година, в срок до края на януари на следващата година;
  • срокът за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата е до 31 март 2020 г.;
  • срокът за подаването на информацията от тях, относно използвания софтуер в търговските обекти, се удължава до 31 май 2020 г;
  • за направения избор да отчитат извършваните продажби чрез СУПТО със стандартизиран одиторски файл трябва да уведомят НАП по електронен път до 31.01.2020 г.

Приложими срокове за всички търговци, използващи СУПТО

Всички търговци, използващи софтуер за управление на продажбите – независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да сменят или модифицират фискалните си устройства и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания до 31 януари 2020 г. Дотогава лицата, използващи СУПТО, ще могат да продължат да ползват старите си софтуери и старите си касови апарати. В тази връзка срокът за подаване на информацията, относно използвания от тях софтуер в търговските обекти, е до 31 март 2020 г.

Удължаване на сроковете за електронните магазини

До 31 март 2020 г. се удължава срокът, в който лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и неизползващи друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, трябва да приведат тази си дейност в съответствие с всички изисквания на Наредбата. Тези лица трябва да подадат информация за използвания от тях софтуер до 31 май 2020 г.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *