Работодателите да въведат строги мерки срещу COVID-19 предвижда нова заповед на министъра на труда и социалната политика от 02.04.2020 г.

Със своя заповед № РД 01-219 от 2 април 2020 г. министъра на труда и социалната политика Деница Сачева задължи работодателите да да прилагат серия от мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19. Мерките следва да бъдат прилагани до отмяната на извънредното положение.

Ето какво включват мерките, които работодателите следва да въведат считано от 2 април 2020 г.:

1. Извънреден инструктаж на работниците и служителите

Работодателите следва да проведат извънреден инструктаж на работниците и служителите, като акцентират върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза.

Важно е на служителите да бъдат осигурени подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.

2. Пропусквателен режим

Работодателите са задължени да въведат пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания.

3. Подходяща организация на работата за избягване на преки контакти между служителите

Сред задълженията на работодателите е и да създадат такава организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно – спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м.

4. Почистване и дезинфекция

В заповедта на министъра на труда и социалната политика се предвижда също така задължително почистване и дезинфекция на:

  • работните места
  • санитарните помещения
  • местата за почивка и хранене.

Дезинфекцията следва да се извършва не по-рядко от два пъти в рамките на работния ден/работната смяна, но не по-рядко от честотата, определена от производителя на използваните препарати. Ако в предприятието се работи на смени, задължителна дезинфекция трябва да се извършва след приключването на всяка смяна.

5. Условия за спазване на лична хигиена

Ангажимент на работодателя е и осигуряването на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите. Това включва течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други.

6. Проветряване на работните помещения

Осигуряването на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветряване на помещенията също е сред задачите на работодателя.

7. Лични и колективни средства за защита

Работодателят е длъжен да осигури необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността – защитни маски за лице, ръкавици и други.

8. Дезинфекция и проветряване на превозните средства

Ако се използват превони средства за служебен транспорт, то те трябва да се дезинфекцират и проветряват след всеки курс, като се сведе до минимум броят на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитни средства.

9. Временно отстраняване от работа

Последната мярка, предвидена в заповедта на министъра на труда и социалната политика, е временно отстраняване от работа на:

  • работници и служители, които проявят грипоподобни симптоми; и
  • работници и служители, които не използват предоставените им лични предпазни средства.

Кой държавен орган следи за изпълнението на заповедта за мерките за превенция на риска от разпространение на COVID-19?

Контролът по изпълнението на заповедта на министъра на труда и социалната политика е възложен на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която има право да налага санкции при нарушения на заповедта от страна на работодателите.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *