Как да кандидатствам за безлихвен кредит до 4500 лв. при намалени доходи заради COVID-19?

Във връзка с Решение № 257/14.04.2020 г. на Министерския съвет Българската банка за развитие стартира Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.
Целта на програмата е да се подпомогнат лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица, чиито доходи са прекъснати или намалели в периода на извънредното положение.

Кой може да кандидатства за безлихвен кредит с размер до 4500 лв.? 

 • наетите по трудово правоотношение лица
 • самоосигуряващите се лица

На какви условия трябва да отговарят физическите лица, работещи по трудов договор, за да им бъде отпуснат безлихвен заем в размер до 4500 лв.?

 1. Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;
 2. Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;
 3. Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
 4. Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск;
 5. Да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (да се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Наетите по трудово правоотношение лица трябва да отговарят едновременно на всички гореописани изисквания, за да им бъде отпуснат безлихвен заем.

На какви условия трябва да отговарят самоосигуряващите се лица, за да им бъде отпуснат безлихвен заем в размер до 4500 лв.?

 1. Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
 2. Да не получават възнаграждение по други правоотношения;
 3. Да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност след прекратяване на извънредното положение.

Мога ли да взема пълната сума от 4500 лв. наведнъж или банката ще ми я отпуска на части?

Максимално заеманата сума е 4500 лева може да бъде изтеглена наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Ако първоначално ви бъде разрешен по-малък размер на кредита, то той впоследствие може да се анексира с цел достигане на пълната сума от 4500 лева.

Дължа ли лихви, такси, комисиони на банката?

Кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0%), като кредитополучателите не дължат таксикомисиони и неустойки.

Трябва ли да предоставя обезпечение на банката?

Не, кандидатите за кредит не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема.

В какъв срок трябва да върна кредита?

Максималният срок на погасяване на кредита е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. През гратисния период кредитополучателят няма задължение да връща вноски по кредита на банката.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят в договора за кредит, сключен между търговската банка и кредитополучателя. Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата. Всеки кредитополучател има право на предсрочно да погаси задълженията си по договора за кредит, без да дължи такса за това.

В какъв срок мога да кандидатствам за кредит?

За безлихвен кредит до 4500 лв. по програмата може да се кандидатства в срок до 31.12.2020 г.

Очаква се кандидатстването за отпускане на безлихвени кредити по програмата да стартира в първите дни след Великденските празници (към датата на публикуване на настоящата статия – 16.04.2020 г. все още тече процедура по  сключване на финансовите споразумения между Българската банка за развитие и банките, които ще отпускат безблихвените кредити на гражданите).

От всички банки ли мога да получа безлихвен кредит до 4500 лв.?

Не. За безлихвен кредит можете да кандидатствате в следните 12 банки-партньори на Българската банка за развитие:

 • Алианц банк България
 • Банка ДСК
 • Инвестбанк
 • Интернешънъл Асет Банк
 • ОББ
 • Общинска банка
 • ПИБ
 • Райфайзенк банк
 • Търговска банка Д
 • Уникредит Булбанк
 • ЦКБ
 • Юробанк България

Какви документи трябва да подготвя, за да ми отпуснат безлихвен кредит по програмата?

Необходимо е да представите пред банката-партньор на Българската банка за развитие по програмата следните документи:

 • Искане за финансиране по одобрен образец (ще бъде предоставено от търговската банка);
 • Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
 • Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се;
 • Данни за работодателя и за сключения трудов договор (изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад);
 • Декларация, съдържаща следните изявления:

– Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.;
– Декларация, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 г.;
– Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията;
– Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;
– Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност – за самоосигуряващите се лица;
– Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски;
– Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

 

 

 

 

 

One thought on “Как да кандидатствам за безлихвен кредит до 4500 лв. при намалени доходи заради COVID-19?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *