До 30.06.2021 г. се подават декларации за липса на дейност в Търговския регистър и НСИ

Подаване на декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството в Търговския регистър – срок до 30.06.2021 г.

Дружествата, които не са осъществявали дейност през 2020 г., подават за обявяване в Търговския регистър декларация за липса на дейност за предходната година по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството до 30 юни 2021 г.

Декларацията за липса на дейност се подава еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност. Това означава, че фирмите, които през 2020 г. са подали в Търговския регистър декларация за липса на дейност през 2019 г., в случай че и през 2020 г. не са осъществявали дейност, няма нужда да подават в Търговския регистър декларация за липса на дейност за изминалата 2020 година.

Не се дължи държавна такса за подаване на декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

 

Подаване на декларации за липса на дейност по образец в Националния статистически институт – срок до 30.06.2021 г.

Също до 30 юни 2021 г. е срокът за подаване на декларация за липса на дейност в НСИ. Декларацията е различна от тази, подавана в Търговския регистър. Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство, могат да декларират това обстоятелство с декларация (Приложение № 11) еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност. Вариантите за подаване на декларация за липса на дейност към НСИ са следните:

  • в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“)
  • на е-mail адрес (подписана, подпечатана и сканирана)
  • на хартия в съответната териториална структура на НСИ.

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч през 2020 г. (а през 2019 г. са извършвали дейност), до 30.06.2021 г. подават към НСИ декларация за липса на дейност за 2020 г. За следващите години, в които не развиват дейност, тези лица няма да подават декларация, докато не възстановят дейността си, което ще изисква подаване на годишен отчет за дейността.

Лицата, които и през 2019 г. не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и са подали към НСИ декларация за липса на дейност, могат да не подават такава за 2020 година.

Лицата, които са осъществявали дейност през отчетната 2020 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, подават декларация (Приложение № 11) по един от следните начини:

  • в информационната система на НСИ
  • на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП
  • по пощата с известие за доставка (обратна разписка)
  • в пощенската станция.

 

Подаване на годишни финансови отчети в Търговския регистър – срок до 30.09.2021 г.

Срокът за обявяване в Търговския регистър на годишните финансови отчети и доклади за дейността на фирмите е до 30 септември 2020 г.

Държавната такса за обявяване на годишния финансов отчет на дружествата в Търговския регистър е в размер на 40 лв. при подаване на ГФО на гише в офисите на Агенцията по вписванията. При подаване на документите по електронен път с електронен подпис държавната такса е 20 лв.

 

Подаване на годишния отчет за дейността в НСИ и НАП – срок до 30.06.2021 г.

Срокът за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) в НАП и НСИ е до 30 юни 2021 г. За подаване на годишните отчети се използват само оригиналните формуляри, отпечатани от НСИ, или публикуваните на страницата на НСИ и НАП.

През 2021 година продължава да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. търговците могат да подадат годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица.

НСИ предоставя възможност за подаване на годишните отчети за дейността на търговците по електронен път (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”.

 

Екипът на Адвокатска кантора Вълчева е на Ваше разположение, ако се нуждаете от съдействие за изготвянето на необходимите документи и за подаване на декларация за липса на дейност в Търговския регистър и НСИ, както и за обявяване на ГФО в Търговския регистър.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

 

One thought on “До 30.06.2021 г. се подават декларации за липса на дейност в Търговския регистър и НСИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *