Как да избегнете най-често срещаните правни грешки при стартиране на бизнес?

Повечето хора, които са решили да развиват някакъв бизнес, рано или късно стигат до фазата, в която трябва да регистрира фирма. И тук резонно се появяват куп въпроси. Как да го направя – сам, със съдействието на адвокат, чрез покупка на фирма от познат или непознат? Колко ще струва? Какви са рисковете и последиците за мен? Какво може да се обърка?

Настоящата статия се фокусира върху най-често допусканите юридически грешки при структурирането и започването на собствен бизнес и НЕ засяга бизнес и маркетинг грешки, които предприемачите могат да допуснат.

В следващите редове съм синтезирала наблюденията си върху правните проблеми, с които най-често се сблъскват начинаещите предприемачи. С тази статия се надявам да помогна на всеки, решил да стартира собствен бизнес, да бъде по-успешен в начинанието си.

 

Грешка 1: Избирате неподходяща правна форма на бизнеса

Осъществяване на дейност като самоосигуряващо се физическо лице или чрез дружество

Представете си, че бизнес идеята ви е, да произвеждате екологично чисти зеленчуци и подправки и да ги продавате. Имате 5 декара земеделска земя, върху която мислите да отглеждате продукцията си. Навсякъде четете, че най-добрата правна форма за малък бизнес е дружеството с ограничена отговорност /ООД/ и съответно едноличното дружество с ограничена отговорност /ЕООД/, в случай че вие ще сте единствения собственик на капитала на компанията. Засаждате доматите, краставиците и каквото още сте решили и си регистрирате ЕООД.

Предвид размера и типа на дейността ви може да ви излезе много по-изгодно да се регистрирате и да осъществявате дейността си като физическо лице–земеделски производител, а не да регистрирате фирма. За да решите дали да осъществявате дейността си като физическо лице или чрез фирма, препоръчвам да се консултирате с адвокат или счетоводител.

Има дейности, които може да осъществявате и чрез юридическо лице, и като фрийлансър. И двата варианта имат плюсове и минуси. Ако се чудите, дали вашата бизнес идея може да се осъществи и в двата варианта и коя опция е по-добра за вас, отделете време и средства за да проучите предварително всички аспекти на въпроса.  А най-добре е да се доверите на преценката и съвета на избран от вас адвокат или счетоводител.

Ако сте решили, че за вашия бизнес задължително трябва да регистрирате дружество, в 99% от случаите най-разумната правна форма за дружеството ще е ООД/ЕООД.

Едноличен търговец или ООД/ЕООД?

Регистрацията като едноличен търговец /ЕТ/ в общия случай не носи особени ползи за бизнеса ви. Освен това осъществяването на дейност като ЕТ е свързано с прилагане на данъчна ставка в размер на 15 % върху облагаемия доход, а не 10 % ставка, каквато се прилага за другите физически и юридически лица.

Защо тогава все още се регистрират еднолични търговци, макар и доста по-малко отколкото преди години, когато минималният капитал за регистрация на ООД беше 5000 лв.?

Сред причините може да се посочат сравнително по-опростената процедура по регистрация на ЕТ в Търговския регистър. Също така и доста по-лесното, бързо и евтино заличаване на ЕТ от Търговския регистър, ако бизнесът ви не потръгне. За сравнение при заличаване на ЕООД или ООД се извършва процедура по ликвидация, която отнема много месеци и е свързана с не малко разходи. А едноличния търговец се заличава от Търговския регистър, без да се извършва ликвидация.

Друга важна причина е, че някои типове дейности подлежат на облагане с патентен данък, в случай че се осъществяват от физическо лице-ЕТ. Ако предприемачът си е учредил фирма, дейността му не може да се обложи с патентен данък, а ще се облага с 10 % корпоративен данък. Предимство на патентния данък е, че той е фиксирана сума за цялата година и не е обвързан с реалния размер на доходите от бизнеса. Поради тази причина патентният данък, който ЕТ дължи за дейността си през годината, може да се окаже много по-малка сума, отколкото данъкът, който предприемачът би дължал, ако осъществява дейността си чрез ООД/ЕООД. Освен това има специфични данъчни облекчения, които се прилагат към ЕТ, осъществяващи дейности, които подлежат на облагане с патентен данък.

Имайте предвид обаче, че едноличните търговци отговарят за задълженията си като търговци с цялото си лично имущество. Т.е. ако бизнесът ви не потръгне и затънете в дългове около него, може да се наложи да продадете колата или апартамента си, за да ги изплатите. Ако регистрирате ООД/ЕООД, отговорността ви за дейността на дружеството се изчерпва с внасянето на вашия дял в капитала. След като сте внесли участието си в капитала, вие не отговаряте за задълженията на дружеството с вашето имущество.

Има ли причини да регистрирате акционерно дружество?

Да, възможно е акционерното дружество да е точната форма за вашия бизнес. Пример за такава хипотеза е, ако възнамерявате в даден момент да привлечете финансов ресурс за бизнеса си чрез листване на компанията на фондовата борса. Или ако искате компанията ви да се възприема като голяма и сериозна от чуждестранни клиенти и контрагенти. Възможно е да е необходимо да регистрирате компания с висок капитал поради типа дейност, която сте решили да извършвате – напр. бизнесът ви е свързан с предоставяне на платежни услуги. В такъв случай акционерното дружество, което изисква висок уставен капитал, може да бъде разумна идея.

Ако не сте сигурни коя правна форма е най-подходяща за вашия бизнес, може да ми пишете на и-мейл kamena.valcheva@valcheva-law.com.

 

Грешка 2: Избирате некоректно име за фирмата

Размислите и изборът на име за фирмата, която предстои да регистрирате, вероятно ще ви отнеме време. Грешките, които може да направите тук, са няколко. Някои от тях са чисто маркетингови, например изборът на фирма „Бетон груп тиквичка“ за производство на вафли или пък „Харвард-09“ за автосервиз. Тези наименования могат да заблудят потенциалните ви клиенти, да ги развеселят, да саботират привличането на финансиране и набирането на клиенти за бизнеса ви, но в общия случай няма да доведат до някакви съществени правни проблеми. Освен това винаги може да смените името на дружеството, за да пасва по-добре на бизнеса ви.

Проблематични от правна гледна точка са други хипотези:

Пример 1:

Ще произвеждате бижутерия и решавате да именувате вашето дружество „Бижу“ ЕООД. Сваляте бланки от интернет, попълвате ги, подавате ги в Търговския регистър и получавате от Агенцията по вписванията отказ. Мотивите да не регистрират компанията ви са, че вече има дружество, чието име е „Бижу“. Тази грешка ще доведе до нов избор на име, изготвяне отново на всички документи за регистрация на дружеството с новото име и повторно заплащане на държавни и нотариални такси във връзка с новия комплект документи за регистрация.

Как може да избегнете тази грешка?

Това е лесно и безплатно. Сайтът на Търговския регистър към Агенцията по вписванията поддържа търсачка, където може да проверите, дали има вече регистрирана компания с избраното от вас име, и дали избраното от вас име не е запазено от някой друг. В тези случаи служителите на Агенцията по вписванията също ще откажат да регистрират вашата фирма.

Тук може да разберете дали има вече регистрирано юридическо лице с избраното от вас име:

https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra

Тук може да проверите дали името, което сте избрали за вашата компания, е запазено от някой друг и кога изтича периодът от време /6 месеца/, за който името има защита:

https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/RightsOverCompany.ra .

След изтичане на периода, за който името е защитено, ако лицето, което е запазило желаното от вас име, не е регистрирало дружество с въпросното име, то вие може да регистрирате собственото си дружество с това име.

Пример 2

Избрали сте името „БрилянтиННа“ за вашата компания. Правите проверка в горните два линка и откривате, че има фирма „БрилянтиНа“, но това не ви притеснява. Все пак вашето име се изписва с 2 букви „н“, следователно се различава от името на вече регистрираната компания. Проверявате, дали някой е запазил името „БрилянтиННа“, което сте харесали, и установявате, че не е запазено. Спокойно си подавате документите за регистрация на фирма и отново получавате отказ. Тази отказ има същите последици като отказа в предходния пример – изготвяне отново на всички документи за регистрация на дружеството с избрано от вас новото име и повторно заплащане на държавни и нотариални такси във връзка с новия комплект документи за регистрация.

Защо са ви отказали този път?

Защото името, което сте избрали, звучи твърде сходно с вече регистрирана фирма. Името на вашето дружество може да заблуди и обърка клиентите и контрагентите на вече регистрирания търговец, тъй като двойното „нн“ не може винаги да бъде ясно изречено и чуто или пък лесно забелязано в писмен документ тип брошура, реклама и т.н. Още по-сходно ще звучат имената, ако и вече регистрираната фирма „БрилянтиНа“ и вашата „БрилянтиННа“ са с една и съща правна форма, например ООД.  А още по-неприемливо ще бъде регистрирането на вашето дружество, ако дейността и на двете дружества е в една и съща сфера – например почистване по домовете.

Как да избегнете тази грешка?

В сайта на Търговския регистър може да потърсите вече регистрирани фирми, чиито имена звучат сходно с избраното от вас име. Например ако сте избрали за име на фирмата си например „Вангелофф“, то проверете за вече съществуващи фирми „Вангелоф“ и „Вангелов“.

Пример 3

Решавате да регистрирате дружество с ограничена отговорност, но за да е по-тежкарско, избирате име „Акционерно дружество Империя“ ЕООД. Както вече вероятно се досещате, Търговският регистър ще откаже да регистрира тежкарската ви фирма. Мотивите ще са свързани с това, че името на отговаря на истината – изписва се „Акционерно дружество“, а всъщност е ЕООД. По този начин може да въведете в заблуждение вашите клиенти и партньори относно правно-организационната форма на дружеството – АД ли е или ЕООД.

Пример 4

Харесвате си името „Родопска сушеница“ ООД, тъй като възнамерявате да правите сушеница от говеда, отглеждани във ферма някъде из Родопите. Правите всички възможни проверки в Търговския регистър и не откривате нито съществуваща фирма, нито запазено име „Родопска сушеница“. От Търговския регистър обаче изненадващо отказват да регистрират фирмата ви.

Какво се случва този път?

В този случай сте опитали да регистрирате фирма, идентична със защитената марка „Родопска сушеница“ – това не е име на съществуваща компания, а е търговска марка, регистрирана в Патентното ведомство от друга компания.

Избор на подходящо име за дружеството

Част от примерите по-горе са фрапантни, а имената на дружествата са измислени за онагледяване на възможните грешки при избора на име на компанията. Примерите целят да пояснят значението на разпоредбите от Търговския закон, които предвиждат, че:

 • „Фирмата трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала.“
 • „Фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея.“

Във всичките четири примера по-горе отказът от страна на Агенцията по вписванията да регистрира фирмата ви е свързан с последващ допълнителен разход на пари и време. За щастие нито парите са безумно много, нито времето, така че тези проблеми при регистрацията могат и да се преглътнат.

Какво обаче би станало, ако в горните примери служителите от Търговския регистър впишат заявените от вас фирми „Бижу“ ЕООД, „БрилянтиННа“ ООД или „Родопска сушеница“ ООД /а е съвсем възможно тези фирми да бъдат вписани в Търговския регистър въпреки посочените по-горе проблеми /?

Ако фирмата ви е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма или търговска марка, рискувате съдебен процес и решение на съда, по силата на което ще трябва да платите обезщетение за вреди на завелия делото търговец и да спрете да използвате фирмата си. А такова съдебно решение може да ви струва много скъпо. Не става дума само за сумата, която е присъдена като обезщетение, съдебните разноски, адвокатските такси. Съществени разходи може да понесете и във връзка с цялостното ребрандиране на дружеството и продукта ви и повторното набиране на клиенти.

 

Грешка 3: Регистрирате дружеството си с капитал от 2 лв.

Да регистрирате дружество с ограничена отговорност с капитал от 2 лв. е напълно законно. Защо тогава да не го направите? Може би ви се струва, че така намаляване разходите си за учредяване на дружеството. Но всъщност много е вероятно този минимален капитал да ви излезе по-скъпо, отколкото ако учредите дружеството с капитал от например 1000 лв.

Защо не е удачно да регистрирате дружеството си с капитал от 2 лв.?

Капиталът от 2 лв. не може да покрие никаква част от първоначалните разходи на дружеството. Това означава, че веднага след регистрирането на фирмата съдружниците в нея /при ООД/ или едноличния собственик на капитала /при ЕООД/ ще трябва да я финансират. Това може да стане например чрез сключване на договор за заем между съдружниците и дружеството или пък чрез допълнителни вноски в капитала. Идеята е счетоводно (а и реално) дружеството да има финансов ресурс, за да посрещне първите си разходи. Изготвянето на договор за заем или на документацията за допълнителните вноски е свързано отново с юридически разходи.

Освен това трябва да имате предвид, че ако например сте двама съдружници в ООД, всеки с по 1 ляв дял в капитала от общо 2 лв., то ако решите да вкарате в дружеството трети съдружник, ще трябва да преминете през процедура по увеличение на капитала на дружеството. А това отново е свързано с допълнителни юридически разходи.

Трябва да се спомене също, че с капитал от 2 лв. дружеството ви вероятно няма да изглежда особено сериозно и стабилно в очите на потенциалните ви клиенти и партньори.

С какъв капитал да регистрирам дружеството тогава?

Ако трябва да дам препоръка с какъв капитал да регистрирате фирмата си, бих казала като абсолютен минимум 100 лв., разпределен на 100 дяла от по 1 лев всеки (за да може, ако решите, лесно да вкарате нов съдружник в дружеството). По-добре обаче би било вписаният капитал да бъде минимум 500-1000 лв (с които пари дружеството само ще може да посрещне поне първоначалните си разходи).

 

Грешка 4: Не разпределяте разумно дяловете между съдружниците във фирмата или уговаряте специфики за вземане на решения от дружеството без да сте наясно с възможните последици от такива специфики

Ако решите да регистрирате ЕООД, няма как да допуснете настоящата грешка 4 – всичките дялове от дружеството са си за вас, при условие че вие сте едноличния собственик на капитала.

Какво става обаче, ако регистрирате ООД и не разпределите достатъчно разумно дяловете между съдружниците. Или се договорите със съдружниците за нестандартни кворуми и мнозинства за вземане на решение, които уж би трябвало да ви защитават.

Няма всеобщо правилен начин за разпределение на дяловете между съдружниците в едно дружество, но ще ви споделя случай от практиката си, който може да ви накара да се замислите преди да подадете документите за регистриране на компания в Търговския регистър.

Случай от практиката:

В дружество „Х“ ООД има двама съдружници, като дяловете между тях са разпределени 50% на 50 %. Съдружниците се скарват и единият от тях започва постоянно да прави сечено на другия, като на Общите събрания всеки път гласува против решенията, предложени от съдружника му. Тези двама души така се бяха блокирали, че от инат дори не успяха да приемат на Общо събрание годишния финансов отчет на дружеството и да го публикуват в Търговския регистър – нямаха мнозинство за вземане на това решение.

Разделението на капитала 50% на 50% между двама съдружници в дружество в определени случаи може да създаде затруднения при вземането на решения.

Още един случай от практиката:

В дружество “Y” ООД има 4-ма съдружници – всеки от тях притежава 25% от компанията. Дружеството притежава един единствен имот и основната му цел е да го продаде, за да реализира печалба.

При учредяването на дружеството съдружниците не са си имали достатъчно доверие (но купуват имота заедно, защото никой няма парите да го купи сам).  В дружествения договор се уговарят, че за да се вземе решение за продажба или отдаване под наем на имота, както и за абсолютно всички други решения от компетентността на Общото събрание на дружеството, трябва да присъстват всички съдружници. Т.е. кворумът е 100% от съдружниците, за да може да се вземе каквото и да било решение. Освен това вписват в дружествения договор, че всяко решение на Общото събрание следва да се взема със съгласието на абсолютно всички съдружници.

И 100%-вия кворум и съгласието на всички съдружници за приемане на всяко едно решение на Общото събрание не са стандартни клаузи. Процентите за кворум и съгласие са силно завишени спрямо стандартните мнозинства, предвидените в Търговския закон.

Поради неразбирателство между съдружниците на по-късна фаза тези хора успяваха да се съберат на Общи събрания, но изтърваха няколко изгодни възможности да продадат имота – собственост на дружеството. А имотът (постройка от средата на миналия век) вече е пред разпад заради многото години, в които съдружниците не могат да вземат решение да го продадат, но и няма кой да го стопанисва и поддържа.

Няма универсални формули за това как да разпределите дяловете между съдружниците. Не е грешно за вземането на решения от Общото събрание на съдружниците да си уговорите специфични кворуми и мнозинства различни от тези, посочени в Търговския закон. Но е важно преди да регистрирате фирмата си да се консултирате с опитен адвокат и да обсъдите конкретно вашия бизнес, отношенията с вашите съдружници, очакваното участие на всеки от съдружниците в последващия бизнес и т.н., за да получите адекватен съвет за разписването на тези въпроси в учредителните документи на вашето дружество.

 

Грешка 5: Не договаряте ясно, недвусмислено и по възможност писмено отношенията със съдружниците си

Понякога, започвайки съвместен бизнес, съдружниците имат бизнес идея и бързат да я реализират, без да са изяснили съществени елементи от отношенията си. Това е една бомба със закъснител, която може да предизвика големи проблеми в дружеството на по-късен етап. Може дори тотално да прецака бизнеса. По-долу ще намерите част от въпросите, които е важно да обсъдите със съдружниците си, когато решите да правите съвместен бизнес:

 • Какви са отговорностите на всеки от съдружниците за бизнеса? Ще участвате ли със собствени усилия в дейността? Или просто имате капитал, с който да финансирате първоначално бизнеса и ще оставите изцяло развитието му на избран от вас управител и на наети служители?
 • Кой ще работи и как ще се осигурява в дружеството? Кой ще бъде управител? С какви заплати, на какви прагове на осигуряване, на какви договори  ще са назначени хората? Тук ще бъде полезно да се консултирате и със счетоводител, за да прецените кой вариант би бил най-изгоден за вас.
 • Ако съдружниците участват със собствен труд в бизнеса на дружеството, кой, какъв и колко труд ще полага? Какво ще получава като възнаграждение? Какво ще се случи, ако спре да полага труд и така саботира дейността на дружеството?
 • Какво ще се случи, ако парите на дружеството свършат, преди то изобщо да е реализирало печалба? Склонни ли са съдружниците да вливат в него още собствени средства под формата на заеми, допълнителни парични вноски, увеличение на капитала и други? Колко още време, колко още пари? Имат ли съдружниците още средства за финансиране на дейността на дружеството? Ще искат ли изобщо да инвестират още в него, ако бизнесът е на загуба първата 1 година или първите 2 години?
 • Как ще се избира и наема персонал? Може би няма да сте доволни, ако съдружникът ви, когото сте избрали за управител на общото ви дружество, без да се консултира с вас наеме за счетоводител братовчедка му, която е завършила счетоводство в университета в Долно Нанадолнище преди 10 години и досега не е работила по специалността си.

Това са само малка част от въпросите, които трябва да си зададете със съдружниците си, преди да започнете бизнес заедно. Най-добре е да оформите договорките си в писмено споразумение.

Има ситуации, в които договарянето на отношенията в писмена форма е задължително и не трябва да се работи само на доверие. Такива случаи са например:

 • Ако по някаква причина се налага да учредите дружество, в което сте съдружник (вложили сте пари, вършите работа), но не присъствате в Търговския регистър (дружество със скрито съучастие);
 • Ако приемете фиктивен съдружник във вашето дружество. Например човек, отговарящ на определени условия (да кажем жена под 29 години с определено висше образование), за да може дружеството ви да кандидатства за финансиране по някоя европейска програма.

Един случай от практиката:

Физическото лице, да го кръстим например Иван, иска да започне бизнес, с който да се занимава в свободното си време. В трудовия договор на Иван с настоящия му работодател са предвидени някои ограничения. По тази причина той не желае да бъде вписан в Търговския регистър като собственик и управител на дружеството. Затова регистрира дружество, в което едноличен собственик на капитала и управител е бащата на съпругата на Иван. Но реалният собственик на дружеството и човекът, който осъществява всички бизнес дейности, е Иван.

Иван и свекър му са много близки, имат си доверие. Съответно те не са подписали предварително никакви документи относно собствеността на дяловете в дружеството. Няма и договори, на основание на които тези дялове в определен момент да се прехвърлят към Иван.

След време свекърът на Иван умира. Иван и свекър му нямат черно на бяло никакви документи, по силата на които Иван да може да придобие компания. След смъртта на свекъра съпругата на Иван и нейните двамата братя, с които Иван и жена му не поддържат добри отношения, наследяват дружеството. За да получи Иван обратно цялото си дружество, се налага да купи от братята на жена си наследените дялове от компанията.

Примерът с Иван доста ясно онагледява важността на писмените договорки между съдружниците.

 

Грешка 6: Използвате бланки на учредителните документи от интернет

Да използвате бланки за документите за регистрация на фирма, изтеглени от интернет, не е престъпление и в повечето случаите няма да ви създаде никакви проблеми.

Ако ще регистрирате ЕООД, каквито и глупости да са изписани в свалените от интернет регистрационни документи, те във всеки един момент могат да се коригират с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството. Най-големият риск е някой от документите да е толкова неадекватен, че от Търговски регистър да откажат да впишат дружеството ви. Който проблем ще се оправи с подаване на нови документи за вписване и плащане още веднъж на необходимите такси.

Ако решите да регистрирате ООД, голяма част от документите, циркулиращи из нета, също ще ви свършат много добра работа – например стандартните декларации и спесимени. Документът, който може да е проблематичен (и то не за регистрацията на дружеството, а за последващия ви бизнес), е дружественият договор.

В интернет може да намерите различни образци на дружествени договори. В част от тях има нестандартни клаузи, съобразени с бизнеса и със ситуацията на дружеството, за което са написани първоначално. Например нестандартен кворум за вземане на решения, завишени мнозинства в сравнение с разписаните в Търговския закон, специфичен ред за свикване на Общото събрание на съдружниците и др. Такива нестандартни клаузи могат да поставят клопка пред последващите ви бизнес начинания и да затруднят дейността на дружеството.

Разбира се, дружественият договор също може да бъде коригиран по решение на съдружниците в едно ООД.  Необходимо е изготвянето на допълнителни документи и вписване на промяната на дружествения договор в Търговския регистър. Цялата тази процедура е свързана и с разходи – за държавни такси и за евентуалните разходи за адвокат.

 

Грешка 7: Купувате фирма вместо да учредите нова без да направите правен, счетоводен и данъчен анализ

Често във форуми, във фейсбук, в интернет съм попадала на обяви за продажба на фирми с/без ДДС регистрация за 0 лева. Настоящият собственик на фирмата дори предлага да поеме всички разходи по прехвърлянето на дружеството. И много често за такива фирми се намира купувач.

За продажбата на дружество по такава обява може да има различни причини. Например компанията не осъществява дейност от 1-2 години, но въпреки това такова дружество генерира някакви минимални разходи и ангажимент за управителя. От друга страна ликвидирането на едно ЕООД или ООД при настоящата правна уредба отнема доста месеци и е свързано с немалко разходи. Ако собствениците на дружеството не възнамеряват да извършват повече дейност чрез това дружество, най-бързо, лесно и евтино им е да продадат дружеството. Повод за продажбата могат да бъдат обаче и проблеми с кредитори и клиенти, потенциални проблеми с НАП и много други.

Зад решението на един предприемач да купи фирма, вместо да регистрира нова такава, също могат да стоят различни причини. Например при кандидатстване по някои европрограми се присъждат допълнителни точки на дружества, които към момента на кандидатстване имат няколко години история, а не са новоучредени точно преди кандидатстването по програмата.

На някои предприемачи възможността да купят дружество за 0 лева и без разходи може да им се струва много изгодна сделка. Често такива хора се доверяват на думите на продавача, че фирмата е без дейност, не е имала такава никога или в последните 1, 2, 3 и повече години, че фирмата е изрядна, няма задължения и т.н. Тъй като мотивацията за вземане на решението за покупка на фирма е свързана със спестяване на разходи, най-вероятно бъдещият предприемач няма да инвестира в правен, счетоводен и данъчен анализ на дружеството, което е предмет на сделката. Дори да ви представят удостоверение по чл. 87 от ДОПК, че дружеството няма задължения към държавата, това изобщо не ви гарантира, че такива задължения, касаещи периода преди продажбата на дружеството, няма да се появят, след като вие вече сте го купили.

Колкото и чудесно да изглежда на пръв поглед и по думите на продавача едно дружество, без сериозна и задълбочена предварителна проверка от специалисти покупката му може да се сравни с това предприемачът сам да сложи въжето около шията си. Има твърде много фактори, които могат да бутнат стола под краката му и да го обесят.

Фактът, че предприемачът, решил да купува дружеството, познава продавача на дружеството, последният му е приятел, брат, баджанак и т.н. също не е достатъчна причина за покупка на дружеството без предварителен преглед и анализ на пълната правна, счетоводна и данъчна документация.

Покупката на вече учредено дружество не е грешка или проблем само по себе си. Проблемът е да купите дружество, без да сте го проверили старателно.

Ако по някаква причина решите да купите вече съществуващо дружество, имайте предвид, че такава покупка крие сериозни рискове. Те могат да се предвидят и ограничат, но разходите, които трябва да направите, за да ги предвидите и ограничите, са много повече от сумата, необходима ви за регистрация на нова фирма. Става дума за разходи за правен, счетоводен, данъчен анализ на дружеството и за изготвяне на договор за покупко-продажба, защитаващ в максимална степен вашите интереси като купувач.

 

Грешка 8: Криете данъци и осигуровки

Няма какво да се лъжем, никой не обича да плаща данъци и осигуровки. Особено пък да внася големи суми за данъци и осигуровки.

Обмисляте ли опцията да не издавате касови бележки на абсолютно всеки клиенти? А да наемете служители без договори или с трудов договор на минимална заплата плюс допълнителен „бонус“ в плик в края на месеца? Мислите ли, че такива практики ще ви спестят много пари и ще направят бизнесът ви по-доходоносен?

По-добре не скатавайте. При една ревизия от НАП или при проверка от Инспекцията по труда по сигнал на недоволен служител , жестоко ще страдате, че не сте декларирали и внесли своевременно пълния размер на дължимите данъци и осигуровки.

 

Грешка 9: Не наемате своевременно добър счетоводител

Без счетоводител не можете и колкото по-бързо намерите добър такъв, толкова по-добре.

Понякога още преди да започнете реално същинската си бизнес дейност може да влезете в нарушение на данъчните закони, тъй като не сте ангажирали навреме счетоводител и не сте обсъдили с него бизнес плановете си.

Например новоучреденото дружество плаща за реклама на дейността си във Фейсбук. Дори да изхарчи само 5 долара за платена Фейсбук реклама, за дружеството възниква задължение за ДДС регистрация. А забавената или пропуснатата ДДС регистрация ще доведе до сериозни санкции от НАП.

Причислявам ненаемането на добър счетоводител към юридическите грешки, които един предприемач би могъл да направи. Причината е, че този пропуск може да доведе до съществени нарушения на данъчното и осигурителното законодателство. А те повличат след себе си санкции в големи размери, евентуално обжалвания пред съд и свързаните с това разходи и др.

 

Грешка 10: Не уреждате отношенията си с клиентите с адекватни договори

Да имате смислено написани образци на договори с клиенти, защитаващи вашите интереси, е изключително важно. За съжаление често предприемачите игнорират тази необходимост, за да спестят първоначални разходи за дейността.

Истината е, че може да нанесете сериозна вреда на вашия бизнес, ако подписвате с клиентите си случаен бланков договор, който сте открили някъде в интернет пространството.

Ако опитате да работите с клиентите си без договори – на доверие, има вероятност клиентът да „пропусне“ да ви плати. А вие да нямате никакво доказателство, че сте договорили работа и сте я извършили.

Ако решите да стартирате електронен магазин например, е изключително важно да имате читаво написани Общи условия. Този документ урежда отношенията между вас и клиентите ви. Във връзка със съдържанието на Общите условия има предвидени редица законови изисквания, които трябва да се спазят.

Далеч по-евтино, направо безплатно, е да копирате Общите условия от друг електронен магазин. Рискувате обаче те да не отговарят изобщо на законовите изисквания. Или да са отговаряли на законовите изисквания преди 5 години, когато са направени, но след това да не са осъвременявани в съответствие с измененията в законодателството. А с несъобразени със закона Общи условия бързо може да си навлечете проблеми с Комисията за защита на потребителите.

Говорейки за юридическото обезпечаване на стартиращия бизнес и отношенията с клиентите, не трябва да пропускаме темата за защита на личните данни. Документацията, свързана със защитата на личните данни на вашите клиенти, служители и контрагенти, е задължителна част от подготовката ви за стартиране на бизнес. Това важи независимо дали осъществявате бизнеса си онлайн или офлайн.

Ако желаете да започнете вашия бизнес с прецизно написани юридически документи, отговарящи на спецификите на вашата дейност, може да ми пишете на и-мейл kamena.valcheva@valcheva-law.com.

Ще ви изпратя пакетна оферта за правно съдействие при стартиране на вашия бизнес, която ще включва:

 • правна консултация по въпросите, които ви вълнуват във връзка със стартирането на бизнеса;
 • изготвяне на необходимите учредителни документи и регистрация на дружество в Търговския регистър;
 • изготвяне на образец на клиентски договор, отговарящ конкретно на вашите нужди;
 • изготвяне на Общи условия за уебсайт (ако такива са необходими за вашия бизнес);
 • документация във връзка с защитата на личните данни.

В пакетната оферта, която ще получите, могат да се включат и други услуги в зависимост от бизнес нуждите ви (напр. изготвяне на трудов договор, споразумения за конфиденциалност и др.).

Имате конкретен въпрос във връзка със стартирането на вашия бизнес? Или се нуждаете от съдействие за изготвяне на договор или друг юридически документ? Не се колебайте да ми пишете на и-мейл kamena.valcheva@valcheva-law.com. Ще ви изпратя индивидуална оферта за правно съдействие във връзка с конкретния въпрос/документ.

Надявам се с тази статия да съм ви помогнала да избегнете най-често допусканите юридически грешки на стартиращите предприемачи.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *