Важно: От 30 март 2020 г. задължително с маска навън – най новата заповед на министъра на здравеопазването

На 30.03.2020 на сайта на Министерство на здравеопазването бе публикувана най-новата заповед на министъра на здравеопазването – № РД-01-168/30.03.2020 г.

Какво гласи заповедта за маските?

Според заповедта на министъра на здравеопазването, целяща да ограничи разпространението на COVID-19 (коронавируса), всички лица, когато се намират на закрити или открити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.

Какво значи „всички лица“?

Всички лица обхваща всеки, който е излязъл извън дома си – било млад човек, било дете, бебе, човек на средна възраст или възрастен човек/пенсионер.

Какво означава закрити или открити обществени места?

Няма легални дефиниции за понятията „закрито обществено място“, „открито обществено място“ и дори „обществено място“ в българското законодателство.

Моето юридическо тълкуване е следното – сложете си маска, когато излизате от дома си и отивате до спирката на градския транспорт, не пропускайте да сложите маската в градския транспорт, в офиса, в магазина.

Ако живеете в къща със самостоятелен двор или в апартамент с тераса, която не делите със съседите, може да излезете във вашия собствен двор или на вашата собствена тераса без маски.

Ако живеете в кооперация с двор, който делите със съседите в кооперацията, излезте в двора с маска.

Дори да отидете само до контейнерите за боклук, сложете маска.

Ако ходите на работа с кола, придвижете се от апартамента си до колата с маска, в колата шофирайте, както ви е удобно – било с или без маска, а от колата до офиса се придвижете отново с маска.

В офиса (освен ако не сте единственият работещ в офиса) стойте с маска.

Какво значи защитна маска за лице?

Заповедта на министъра на здравеопазването не изисква маската да бъде медицинска. Не изисква маската да е предпазен плексигласов шлем. Не е необходимо маската да се еднократна. Не е необходимо да е многократна. Не е необходимо да е с най-високата степен на защита, която реално предпазва от COVID-19.
Настоящият текст на заповедта, касаеща маските, не предвижда абсолютно никакви изисквания относно маските. Това означава, че всеки може да си ушие сам маска или да я направи с подръчни материали.

Откога е в сила заповедта?

Разпоредбата за маските е в сила от 30.03.2020 г.

Какво да направим, ако не можем да намерим изобщо маски, които да си купим, или откриваме единствено маски на непосилно висока цена?

Проявете креативност – използвайте като маска стар шал, поло яка или каквото друго ви се стори подходящо. Изплетете си я (ако можете). Закривайте едновременно носа и устата си. Помнете, че няма конкретни ясно разписани изисквания за маските, които да ви задължат да си купите медицинска или конкретен друг тип маска.

Кой следи дали нося маска навън?

Принципно заповедта на министъра на здравеопазването, касаеща носенето на маски, следва да се съобщи на министъра на вътрешните работи и на областните управители, съответно хората, които би следвало да следят за изпълнението на заповедта, са служителите на МВР и служителите, на които областният управител би възложил следенето на предписаните мерки. Възможно е това да са служителите на регионалната здравна инспекция (РЗИ), но е възможно да бъдат упълномощени и други общински структури да контролират изпълнението на заповедта за носене на маски.

Каква е санкцията, ако не нося маска на открити и/или закрити обществени места?

Ако не спазвате изискването за носене на маска, сте заплашени от наказанието, предвидено в чл. 209а от Закона за здравето, а именно:

„Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер на 5000 лв.

Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер на 15 000 лв.

Нарушенията на заповедта за маските се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини.

Наказателните постановления се издават съответно от директора на съответната регионална здравна инспекция, директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и кмета на съответната община.

Актуализирана информация към 31.03.2020 г.

Ден след издаването на заповедта за задължително носене на маски министърът на здравеопазването я отмени. Към 31.03.2020 г. маските остават препоръчителни, а не задължителни. 

Информацията е актуална към 31.03.2020 г.

 

В случай че тази статия Ви е била полезна или намирате материалите в сайта ни за интересни и полезни, може да харесате страницата на Адвокатска кантора Вълчева / Valcheva Law Office във Фейсбук, за да получавате информация за най-новите публикувани тук юридически новини и статии.

 

За допълнителна информация или правно съдействие моля свържете се с:

Адвокат Камена ВълчеваАдвокат Камена Вълчева

E-mail: kamena.valcheva@valcheva-law.com

Тел: +359887796653

 

 

Правна бележка: Настоящият материал е представен само с информационна цел и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете (или да не предприемете) действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на този материал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *