Увеличават размера на данъчните облекчения за деца с увреждания през 2021 г.

Увеличават размера на данъчните облекчения за деца с увреждания през 2021 г.

До 2020 г. включително данъчното облекчение за отглеждане на дете с 50% и с над 50%  вид и степен на увреждане е в размер на 200 лв. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се прие нов доста по-висок размер на данъчното облекчение за деца с увреждания. Суми на данъчното облекчение […]

Read More

По-големи данъчни облекчения за деца през 2021 г.

По-големи данъчни облекчения за деца през 2021 г.

До 2020 г. включително данъчните облекчения за деца са в размер на: 20 лв. за едно дете; общо 40 лв. за две деца; общо 60 лева за три и повече деца. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се приеха нови доста по-високи размери на данъчните облекчения за деца. Суми на […]

Read More

Възможност за стартиращи компании да кандидатстват за финансиране от Innovation Starter Accelerator

Възможност за стартиращи компании да кандидатстват за финансиране от Innovation Starter Accelerator

Стартиращи компании, които предлагат иновативни решения в областта на интелигентните градове, чистата вода, централното отопление, могат да кандидатстват до края на февруари 2021 г. в Innovation Starter Accelerator / www.accelerator.bg /. През 2020 г. Софийска вода, част от Veolia, подписа 5-годишен меморандум за сътрудничество с Innovation Starter...

Read More

Как правилно да уведомите работодателя, че сте бременна, така че да получите закрила по Кодекса на труда?

Как правилно да уведомите работодателя, че сте бременна, така че да получите закрила по Кодекса на труда?

След като научат за бременността си, много жени започват да се чудят как и кога да съобщят на работодателя си, че са бременни. Част от тях се страхуват, че работодателят може да им прекрати трудовите договори, ако разбере за бременността. И с част от жените това действително се случва. Има случаи, в които работодателят наистина […]

Read More

Кандидатстване за финансова помощ до 150 000 лв. по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за микро-, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Кандидатстване за финансова помощ до 150 000 лв. по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за микро-, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,,  Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването. На засегнатите бизнеси ...

Read More

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Често родителите на малки деца изпадат в патова ситуация след изтичането на отпуска за отглеждане на дете до 2 години. В част от случаите детето не е прието в детско заведение и няма кой да го гледа. А дори прието в ясла/градина, детето е възможно да боледува толкова често, че за семейството да е икономически […]

Read More

Доказване на трудовия статус и образци на служебни бележки при записване в ясла/градина

Доказване на трудовия статус и образци на служебни бележки при записване в ясла/градина

Важно: Статията е актуализирана на 03.05.2024 г. и представя актуалните за учебната 2024/2025 г. изисквания и документи за доказване на трудовия статус при записване в детски ясли, градини и предучилищни групи в училищата в София. През 2020 г. поради извънредното положение, обявено заради епидемията от COVID-19, общинските детски ясли и градини в С...

Read More

Законови изменения облекчават подаването на годишните финансови отчети в Търговския регистър

Законови изменения облекчават подаването на годишните финансови отчети в Търговския регистър

В брой 38 на „Държавен вестник“от 24.04.2020 г. са обнародвани съществени промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които касаят подаването на годишните финансови отчети на дружествата в Търговския регистър. Какви са промените и откога влизат в сила? 1. Отпадат таксите за подаване на годишен финансо...

Read More

Как да кандидатствам за безлихвен кредит до 4500 лв. при намалени доходи заради COVID-19?

Как да кандидатствам за безлихвен кредит до 4500 лв. при намалени доходи заради COVID-19?

Във връзка с Решение № 257/14.04.2020 г. на Министерския съвет Българската банка за развитие стартира Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Целта на програмата е да се подпомогнат лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица, чиито доходи са прекъсн...

Read More

Повторно се въвежда задължително носене на маски

Повторно се въвежда задължително носене на маски

На 11 април 2020 г. министърът на здравеопазването за втори път в последните две седмици издаде заповед за задължително носене на маски на закрити и открити обществени места. Настоящата заповед в голяма степен преповтаря предходна заповед на министъра на здравеопазването от 30 март 2020 г., според която всички лица, когато се намират на закрити или...

Read More