Важни изменения относно данъци, осигуровки, ГФО във връзка с извънредното положение заради COVID-19

Важни изменения относно данъци, осигуровки, ГФО във връзка с извънредното положение заради COVID-19

В извънреден брой 28 на Държавен вестник от 24.03.2020 г. беше обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. Със закона Народното събрание прие промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение: Корпоративен данък по Зако...

Read More

Компании с ERP системи имат алтернатива по Наредба Н-18

Компании с ERP системи имат алтернатива по Наредба Н-18

СУПТО, създаващ стандартизиран одиторски файл Според промените в Наредба №Н-18/2006 г., обнародвани в Държавен вестник, брой 75/24.09.2019 г., лицата, чиито продажби в брой са под 5% от приходите и за които са налице поне 2 от следните критерии: приходи от продажби над 16 млн. лв. стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. персонал […]

Read More

Нови промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. от 29.03.2019 г.

Нови промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. от 29.03.2019 г.

Нови изменения в Наредба Н-18 от 2016 г. бяха обнародвани в Държавен вестник на 29.03.2019 г. Основните изменения са следните: Възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин. Електронната касова бележка може да се генерира изцяло в електронен вид и да се изпрати по имейл на потребителя, без отпечатване на хартия. Търго...

Read More

Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март

Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март

Регистрираните по закона за данък върху добавената стойност лица, които не използват софтуер за управление на продажбите, а отчитат продажбите си само на  фискално устройство, имат срок до 31.03.2019 г., за да  ги сменят или модифицират. Лицата, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и не използват софтуер за управлен...

Read More

Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември

Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември

Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), в който трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, ще бъде удължен до края на септември 2019 г., потвърди на 26 февруари 2019 г. министърът на финансите. Всички търговц...

Read More

С изменения в Търговския закон се премахват акциите на приносител

С изменения в Търговския закон се премахват акциите на приносител

В брой 88 от 23.10.2018 г. на Държавен вестник са обнародвани промени в Търговския закон, касаещи видовете акции, които могат да бъдат издадени от акционерните дружества. Какво се променя в Търговския закон? С направените изменения на закона се премахва възможността за акционерните дружества занапред да издават акции на приносител. Акциите на прино...

Read More

Как да избегнете обичайните правни грешки при стартиране на бизнес?

Как да избегнете обичайните правни грешки при стартиране на бизнес?

Повечето хора, които са решили да развиват някакъв бизнес, рано или късно стигат до фазата, в която трябва да регистрира фирма. И тук резонно се появяват куп въпроси. Как да го направя – сам, със съдействието на адвокат, чрез покупка на фирма от познат или непознат? Колко ще струва? Какви са рисковете и последиците за […]

Read More

Важни изменения на Закона за обществените поръчки

Важни изменения на Закона за обществените поръчки

В извънреден брой 86 на „Държавен вестник“от 18.10.2018 г. са обнародвани съществени промени в Закона за обществените поръчки, с които се цели да се увеличи публичността и прозрачността при възлагане на обществени поръчки и да се повиши ефективността при разходването на обществените средства. Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на ...

Read More

Ново тълкувателно решение относно Закона за устройство на територията

Ново тълкувателно решение относно Закона за устройство на територията

Върховният административен съд прие ново Тълкувателно решение № 1 от 17.09.2018 г. на ВАС по т. д. № 4/2016 г., ОСС, I и II колегия касаещо строителното право. Върховните съдии се произнесе по следните въпроси: Какъв е правният характер на срока по чл. 216, ал. 7 от Закона за устройство на територията (преклузивен или инструктивен), […]

Read More

Нови изисквания при продажби през електронен магазин

Нови изисквания при продажби през електронен магазин

С обнародваната на 28.09.2018г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства бяха приети нови изисквания, приложими за всички лица, извършващи продажби през електронни магазини в България. Основната цел на направените в наредбата промени е засилва...

Read More