Еднократна помощ от 375 лева за родители в неплатен отпуск заради COVID-19

Еднократна помощ от 375 лева за родители в неплатен отпуск заради COVID-19

На брифинг на 11.04.2020 г. в Министерския съвет министърът на труда и социалната политика Деница Сачева съобщи за приемането на нова мярка за подпомагане на семейства в неплатен отпуск по време на извънредното положение, във връзка с разпространението на COVID-19 в България. Впоследствие, на 2.05.2020 г.,  министър Сачева обяви, че от понеделник (...

Read More

Работодателите да въведат строги мерки срещу COVID-19 предвижда нова заповед на министъра на труда и социалната политика от 02.04.2020 г.

Работодателите да въведат строги мерки срещу COVID-19 предвижда нова заповед на министъра на труда и социалната политика от 02.04.2020 г.

Със своя заповед № РД 01-219 от 2 април 2020 г. министъра на труда и социалната политика Деница Сачева задължи работодателите да да прилагат серия от мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19. Мерките следва да бъдат прилагани до отмяната на извънредното положение. Ето какво включват мерките, които работодателите следва да въведат ...

Read More

Важно: От 30 март 2020 г. задължително с маска навън – най-новата заповед на министъра на здравеопазването

Важно: От 30 март 2020 г. задължително с маска навън – най-новата заповед на министъра на здравеопазването

На 30.03.2020 на сайта на Министерство на здравеопазването бе публикувана най-новата заповед на министъра на здравеопазването – № РД-01-168/30.03.2020 г. Какво гласи заповедта за маските? Според заповедта на министъра на здравеопазването, целяща да ограничи разпространението на COVID-19 (коронавируса), всички лица, когато се намират на закрит...

Read More

Как да не загубите точките за работещ родител за кандидатстване в детска ясла/градина в София в условията на извънредно положение?

Как да не загубите точките за работещ родител за кандидатстване в детска ясла/градина в София в условията на извънредно положение?

Извънредното положение, обявено заради епидемията от COVID-19, постави началото на много сериозни сътресения на трудовия пазар. Това само по себе си е стресиращо за всички, които работят в силно засегнатите сектори на икономиката. Шансът тези хора да загубят работата си и да останат дълго без работа, в случай че икономическата криза се задълбочи, е...

Read More

Важни изменения относно данъци, осигуровки, ГФО във връзка с извънредното положение заради COVID-19

Важни изменения относно данъци, осигуровки, ГФО във връзка с извънредното положение заради COVID-19

В извънреден брой 28 на Държавен вестник от 24.03.2020 г. беше обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. Със закона Народното събрание прие промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение: Корпоративен данък по Зако...

Read More

Компании с ERP системи имат алтернатива по Наредба Н-18

Компании с ERP системи имат алтернатива по Наредба Н-18

СУПТО, създаващ стандартизиран одиторски файл Според промените в Наредба №Н-18/2006 г., обнародвани в Държавен вестник, брой 75/24.09.2019 г., лицата, чиито продажби в брой са под 5% от приходите и за които са налице поне 2 от следните критерии: приходи от продажби над 16 млн. лв. стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. персонал […]

Read More

Нови промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. от 29.03.2019 г.

Нови промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. от 29.03.2019 г.

Нови изменения в Наредба Н-18 от 2016 г. бяха обнародвани в Държавен вестник на 29.03.2019 г. Основните изменения са следните: Възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин. Електронната касова бележка може да се генерира изцяло в електронен вид и да се изпрати по имейл на потребителя, без отпечатване на хартия. Търго...

Read More

Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март

Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март

Регистрираните по закона за данък върху добавената стойност лица, които не използват софтуер за управление на продажбите, а отчитат продажбите си само на  фискално устройство, имат срок до 31.03.2019 г., за да  ги сменят или модифицират. Лицата, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и не използват софтуер за управлен...

Read More

Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември

Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември

Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), в който трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, ще бъде удължен до края на септември 2019 г., потвърди на 26 февруари 2019 г. министърът на финансите. Всички търговц...

Read More

С изменения в Търговския закон се премахват акциите на приносител

С изменения в Търговския закон се премахват акциите на приносител

В брой 88 от 23.10.2018 г. на Държавен вестник са обнародвани промени в Търговския закон, касаещи видовете акции, които могат да бъдат издадени от акционерните дружества. Какво се променя в Търговския закон? С направените изменения на закона се премахва възможността за акционерните дружества занапред да издават акции на приносител. Акциите на прино...

Read More